ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


NUKEM спечели търг за извеждане от експлоатация на 2 АЕЦ в Швеция

08.05.2019

Консорциум от компаниите Uniper Anlagenservice и NUKEM Technologies (част от „Росатом“) спечели договор за демонтирането на двата корпуса на реакторите с кипяща вода на АЕЦ „Оскаршамн“ и на още два в АЕЦ „Барсебек“ в Швеция.
Консолидирането на дейностите на всички четири енергоблока в рамките на едно споразумение ще помогне за достигане на ефекта на синергия в процеса на изпълнението им.

Началото на дейностите по демонтажа на корпусите на реакторите на АЕЦ „Барсебек“ е планирано за началото на 2020 г. след получаване на съответната лицензия.
Според графика дейностите по целия проект ще бъдат завършени на площадката на АЕЦ „Оскаршамн“ през 2024 г.

Програмата за извеждане от експлоатация включва няколко етапа, в това число фрагментиране и демонтаж на корпусите на реакторите и отделяне на компонентите на турбините и генераторите.

Дейностите по демонтажа ще се извършват последователно първо в Барсебек и после в Оскаршамн, което ще позволи да се използва опита, получен от реализацията на проекта на по-ранните етапи.

Източник: http://www.atomic-energy.ru/news/2019/05/06/94435

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари