ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДПРАО предостави удължаване на договора за управление на проекта за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”

21.03.2019

Българското държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО) е предоставило допълнително тригодишно удължаване на срока на договора за управление на проекта за извеждане от експлоатация (D-R PMU) на Консултанта към консорциума Empresarios Agrupados / Nuvia. Договорът сега ще продължи до 2022 година.

 

 

 

От Nuvia съобщиха, че нейният персонал е подкрепял проекта за извеждане от експлоатация (D-R PMU) от 2013 г. в управлението на програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 в АЕЦ „Козлодуй“ и изграждането на Националното хранилище за РАО в България.
Програмата се финансира от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

„Това удължаване се отразява добре на подобренията, която Nuvia и нейните партньори въвеждат в програмите на ДПРАО за извеждане от експлоатация и на национално хранилище за РАО край Козлодуй“, казва Андрю Греъм, международен бизнес мениджър на Nuvia. „Това е в съответствие с нашите стратегически цели за развитие на дългосрочни отношения с нашите клиенти.“

Международният фонд „Козлодуй” е създаден в ЕБВР през 2001 година и работи на базата на Рамково споразумение между ЕБВР и българското правителство, ратифицирано от българския парламент.
Повече от 900 милиона евро (1 милиард щатски долара) са предоставени предимно от Европейската комисия, както и от Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.

Неотдавнашните значителни постижения в програмата включват въвеждането в експлоатация на съоръжение за плазмено изгаряне и съоръжения за намаляване на размерите и дезактивация.

За справка

По време на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, България се ангажира да закрие блокове Козлодуй 1 и 2 до края на 2002 г. и 3 и 4 до края на 2006 г. Всичките четири блока са тип ВВЕР-440/В-230, които преди това бяха класифицирани от Европейската комисия като не отговарящи на съвременните изисквания.
Обаче, блокове 3 и 4 са с подобрен дизайн и по-близо до по-късния V-213 дизайн, отколкото всеки друг от техния клас.
Въпреки проведеното през 2005 г. проучване на общественото мнение, което показва 75% подкрепа за поддържането на двата реактора, правителството най-накрая разпорежда те да бъдат затворени в края на декември 2006 г. България се присъедини към ЕС на 1 януари 2007 г.

Основно съоръжение, необходимо за безопасното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй” и финансирано от Международен фонд – Козлодуй (KIDSF), е съоръжението за сухо съхранение на отработено ядрено гориво, което работи от януари 2016 г. и се използва за временно съхраняване на използваното гориво от изведените от употреба реактори за период над 50 години.
Други проекти, финансирани от KIDSF, осигуряват поддържаща инфраструктура за демонтиране, манипулиране, сортиране на оборудване на блоковете, характеризиране, третиране и съхраняване на исторически радиоактивни отпадъци и радиоактивни отпадъци, генерирани по време на процеса на извеждане от експлоатация.

KIDSF също така подкрепя изграждането на хранилище близо до площадката на АЕЦ „Козлодуй”, като ще се приемат ниско и средно радиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация на блокове 1-4. Етапът на планиране, включително подборът на площадка, геоложките, хидроложките и инженерно-геоложките оценки, оценките на безопасността и въздействието върху околната среда, проектирането и подготовката на инфраструктурата на обекта са завършени. Строителството на съоръжението започна през 2017 г., а експлоатацията му ще започне през 2021 година.

Подробности на: http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Consortium-awarded-Kozloduy-contract-extension

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19