ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ „Козлодуй” – Модернизация на турбината на пети енергоблок чрез реконструкция на цилиндър високо налягане (ЦВН) – технически подробности

05.03.2019

Вчера в статията АЕЦ „Козлодуй ” сключи договор на стойност почти 13 милиона лева с украинския „Турбоатом” за модернизация на турбината на 5-ти енергоблок  ви запознах със сключения договор и очакваните резултати.
Сега ви предлагам най-интересните технически подробности.

Въведение

Реконструкция на проточна част на ЦВН на турбина К-1000-60/1500-2 на 5 ЕБ, в заводски условия при използване на резервен ротор високо налягане (зак.№112021), с цел повишаване мощността на РУ на 104% и продължаване срока на експлоатация/ съгласно описаното в Техническо задание № 2018.35.TO.SA.ТЗ.1548.

Производител на турбина К-1000-60/1500-2 е ПАО „Турбоатом“, гр. Харков, Украйна. Турбината е доставена и монтирана по Договор № 85-021/93 900-0093/01.04.1982г. за 5 ЕБ и Договор К- 85-021/16600-00833/16.02.1984г. за 6 ЕЕ.

Изходни условия

При повишаване на топлинната мощност на реактора на 104% (NT=3120 MW) се увеличава производството (разхода) на пара, което надвишава пропускателната способност на проточната част на ЦВН на ТГ-9.

Технически подробности

С цел осигуряване работа на турбогенератора с мощност – приблизително 1100MW, е необходимо да се реконструира проточната част на ЦВН на ТГ-9 чрез реконструкция на резервен ротор високо налягане (РВН) за ТГ-9 на 5 ЕБ в заводски условия, с подмяна на работни лопатки на ротора и изработка на съответстващия за тях направляващ апарат (соплови апарат, диафрагми, разсекател).

 

Цел на реконструкцията е и повишаване на вътрешения, относителен к.п.д. на цилиндър високо налягане ЦВН на турбина К-1000-60/1500-2 на 5 ЕБ; за сметка на оптимално топлинно разпределяне по степените; оптимизация на протечки на пара в проточната част – по корена и периферията; използване на усъвършенствания профил на работни и направляващи лопатки; използване на многоредови осеви-радиални надбандажни. уплътнения; използване на цялостно фрезовани бандажи на работните лопатки с фиксация тип „лястовична опашка“; осигуряване на отвеждане (изсмукване)на пара чрез пароотвеждащи отвори на бандажите на диафрагмите.
Физическата подмяна на елементи от проточната част на ЦВН на ТГ-9 ще доведе до удължаване на експлоатационния ресурс.

Резервният ротор

Роторът високо налягане (РВН) (зак. № 112021), с производител ПАО „Турбоатом“, гр. Харков, Украйна, на който следва да се извърши реконструкция, е собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД след закупуването му от „НЕК“ ЕАД.
Закупуването е съгласно Договор № 182000082/08.11.2018г., сключен след проведена процедура за възлагане на ОП чрез пряко договаряне с предмет: „Закупуване от „НЕК“ ЕАД на ротор високо налягане (Ротор ЦВН в сборка, инв.№1170071, код ТМ К*24 6/55) от Турбина К-1000-60/1500-2М“, във връзка с взетото от Министерски съвет Решение N747/17.10.2018г. за продажба на дълготраен актив – собственост на „НЕК“ ЕАД, на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Още подробности на: https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/2018-S1-04-Viktor-Shvetsov.pdf

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание