ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


British Petroleum предвижда ръст на ядрената енергетика в дългосрочен план

20.02.2019

Компанията British Petroleum (BP) публикува ежегодната си прогноза за развитието на световната енергетика през 2019 г. (BP’s 2019 Energy Outlook).
Документът е предназначен за широката експертна общност и за обществено обсъждане.

Освен прогноза за настоящата година, докладът прави и дългосрочна прогноза, в случая до 2040 г.
Към тази дата компанията прогнозира ръст на електроенергийното производство от АЕЦ, достигащ 3400 TWh.

Документът разглежда няколко различни сценария за развитието на световната енергетика в перспектива. Болшинството сценарии се основават на т.нар. еволюционен преход (ET, evolving transition), т.е. плавно развитие с определени тенденции. Сред тези тенденции се отбелязва, че ядрената енергетика и хидроенергетиката в света ще бележат ръст, но с по-бавни темпове от общия ръст на електроенергийно производство.
В сценария на еволюционния преход се прогнозира нарастване на ярденоенергийното производство с 1,1% на година. В такъв случай, ако в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ядрената енергетика се понижава (поради извеждането от експлоатация на множество централи и малкия размер инвестиции в изграждането на нови генериращи мощности), то напротив – в Китай ще бъде отбелязан ръст и в резултат на това към 2040 г. обемът на ядреноенерегийното производство в Китай ще бъде съпоставим с това на всички страни от ОИСР взети заедно.

Източник: http://www.atomic-energy.ru/news/2019/02/18/92629

Подробности на: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари