ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


През 2018 година АЕЦ „Игналина“ демонтира над 5 хиляди тона оборудване.

11.01.2019

През 2018 г. в Игналинската атомна електроцентрала е демонтирано над 5 125 тона оборудване.
През целия период на извеждане от експлоатация, започващ през 2010 г., повече от 50 хиляди 262 тона оборудване и свързани с него конструкции бяха демонтирани в ИАЕЦ.

Това възлиза на 32% от общото количество оборудване, което се планира да бъде демонтирано за целия период на извеждане от експлоатация до 2038 година.
До 2038 г. се планира да се демонтират още 156 хиляди 549 тона оборудване.

След прекратяване на дейността на ИАЕС обемът на демонтажните работи се увеличава ежегодно. В момента се извършва интензивна работа в машинната зала на втори блок, където са демонтирани около 83% от оборудването и свързаните с него конструкции и на блок D2 (деаераторна зала), където са демонтирани 18% от оборудването и свързаните с него съоръжения.

По-голямата част от демонтираното оборудване, след проверка за замърсяване с радионуклиди, се продава на търгове като скрап, а останалото временно се съхранява в буферно хранилище на площадката на предприятието, преди да бъде транспортирано за постоянно съхранение в хранилище.

През 2018 г. бяха организирани 69 търгове за продажба на ненужно имущество, което позволи да се спечелят почти 1,9 млн. евро, от които почти 1 млн. евро (930,599,05 евро) бяха получени от продажбата на демонтирано оборудване.

Работите по демонтажа и дезактивацията се извършват от персонала на ИАЕС. Цялата работа се извършва в съответствие с утвърдения график.
Работата се финансира от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ и Програмата „Игналина“.

Източник: http://www.energyland.info/analitic-show-181213?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+energyland+%28Energyland.info+-

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари