ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


За да влезе в ENTSO-E енергийната система на Украйна трябва първо да се синхронизира с енергийната система на Молдова

28.12.2018

Министерският съвет одобри план-мероприятия за синхронизация на обединената енергийна система (ОЕС) на Украйна с Европейската мрежа от операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E).

 

Планът за действие предвижда създаването на съвместен блок за регулиране на ОЕС на Украйна и електроенергийната система на Молдова, работа за осигуряване на готовността на топлоелектрическите централи да работят в ENTSO-E, организирането на комуникационни канали за технологично управление на ОЕС на Украйна, изграждане на въздушни линии и подстанции, сертифициране на оператора на преносната система (НЭК „Укрэнерго“), преходът към изолирана работа с енергийните системи на страните извън ENTSO-E (Русия, Беларус), привличане на международна техническа помощ.

През април 2018 г. Украйна и Молдова подписаха меморандум за сътрудничество и съвместни действия между съответните министерства на двете страни, насочени към осигуряване на процесите на европейска интеграция за постигане на възможност за синхронна работа на енергийните системи на Украйна и Молдова с ENTSO-E.

През юни 2017 г. ръководителят на „Укрэнерго“, Всеволод Ковалчук, подписа споразумение за условията за бъдещата интеграция на енергийните системи на Украйна и Молдова с ENTSO-E (Европейска мрежа на системните оператори за пренос на електрическа енергия). През юли споразумението влезе в сила след подписването му от необходимия брой европейски системни оператори.

Крайният срок за изпълнение от Украйна на мероприятията от каталога на изискванията за свързване на ОЕС на страната към енергийната система на континентална Европа е юли 2022 година.

Документът се състои от три основни части: Каталог на изискванията (чието безусловно изпълнение е необходимо за вземане на решение за обединяване на енергийните системи); Списък на необходимите допълнителни изследвания; „Пътна карта“.

За справка

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) е създадена през 2009 година.
Тя обединява шесте съществуващи индустриални асоциации по това време: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, които включват 41 системни оператори от 34 държави.

Източник: https://interfax.com.ua/news/economic/555935.html

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари