ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Внедряване на ядреното гориво на “Westinghouse” в украинските АЕЦ – историческа справка и още нещо

26.12.2018

През май 1998 г. беше подписано Споразумение за сътрудничество между правителството на Украйна и правителството на САЩ по отношение на използването на ядрената енергия за мирни цели.
През юни същата година представители на Министерството на енергетиката на Украйна и Министерството на енергетиката на САЩ проведоха среща за иницииране на проект за квалификация на ядрено гориво за Украйна.

НАЧАЛОТО

Работата по внедряването на гориво, произведено от Westinghouse, започна през 2000 г. като част от Изпълнителното споразумение между правителството на Украйна и правителството на Съединените американски щати относно проекта за квалификация на ядрено гориво за Украйна, подписан на 5 юни 2000 година.
Целта на проекта е разработването, снабдяването на АЕЦ на Украйна и квалификацията на алтернативното ядрено гориво, съвместимо с горивото руско производство.

Справка: Спазването на международните подходи, по-специално стандартите на МААЕ, законодателната рамка на Украйна по ядрена и радиационна безопасност, включително процедурата за лицензиране на ядрено гориво, беше потвърдено по време на изпълнението на съвместния проект «EC-IAEA-UKRAINE JOINT ROJECT on Safety Evaluation of Ukrainian NPPs » през 2007-2010 г.

 

ТВС-W

В рамките на първия етап от проекта за квалификация в периода 2005-2010 г., на енергоблок № 3 на ЮУАЕЦ, по време на четири горивни кампании, беше извършена опитна експлоатация на шест пилотни ТВС-W, като в резултат не бяха фиксирани забележки по този вид горвни касети.

На втория етап от проекта за квалификация, от март 2010 г. започна експерименталната експлоатация на презаредената партида, състояща се от 42 ТВС-W, произведени от „Westinghouse”.

През 2011-2012 г. в рамките на договора за доставка на ядрено гориво между ГП «НАЭК« Энергоатом » и компанията Westinghouse Electric Sweden AB (град Вастерос, Швеция) и като се вземат предвид подходите за разширяване на пилотната експлоатация на ТВС-W, бе извършена доставка на 4 партиди партиди ядрено гориво, от които две са заредени в активните зони на енергийни блокове № 2 и № 3 на ЮУАЕЦ по време на планово-предупредителните ремонти (по-нататък – ППР) през 2011 г.

По време на ППР-2012, в процеса на презареждане на смесените активни зини на реакторите на енергийни блокове № 2 и № 3 на ЮУАЕЦ, поради особеностите на горивните касети на двата производителя (ОАО «ТВЭЛ» и «Westinghouse»), които са част от презарежданото гориво, възникнаха усложнения със смесеното зареждане на активната зона.

Във връзка с това по-нататъшното разширяване на експлоатацията на горивото на компанията „Westinghouse” по договора беше временно спряно. Експлоатацията на ТВС-W продължи изключително в активната зона на енергийния блок № 3 на ЮУАЕЦ.

В съответствие с Програмата за опитно-промишлена експлоатация на ТВС – W на компанията «Westinghouse» в енергоблок № 3 (за периода на опитно-промишлена експлоатация), по време на всеки ППР, ТВС-W, които са експлоатирани след презарядката, са преминавали визуална проверка и контрол за херметичност.
Включително, това се отнася и за касетите през четвъртата година от експлоатацията им, тест тези, които са отработили пълен цикъл, предвиден в проектната документация и извадени от активната зона в басейна за съхранение на касетите (БОК) до реактора.

Получените резултати не показаха забележки към ТВС-W.
По този начин, въпреки случаите на увреждане на някои от конструктивните елементи, не е имало нито един случай на разхерметизиране на горивните касети по време на експлоатацията на презаредената партида касети производство на „Westinghouse”.

 

ТВС-WR

След събитията от 2012 г., с цел възстановяване на опитната експлоатация на ТВС-W, между ДП «НАЭК Энергоатом» и компанията «Westinghouse», съгласувано с ДИЯРУ беше обработен комплекс от мероприятия, включително обема на необходимите доработки и модификация на конструкцията на горивните касети.

Westinghouse е провела пълен набор от изпитания, в лабораторни условия, на модифицираната касета (по-долу – ТВС-WR). Разработен е отчет за анализа на безопасността на използването на модифицираната горивна сборка, който е преминал държавната експертиза за ядрена и радиационна безопасност.

Според резултатите от извършената работа през 2015 г., опитната експлоатация на ТВС-WR на 3 блок на ЮУАЕЦ започна по предписания начин.

Лицензионни проблеми

Като се има предвид гореизложеното, ДИЯРУ не вижда каквито и да е „лицензионни” рискове по отношение на продължаването на работата по диверсифициране на доставките на ядрено гориво за украинските АЕЦ.

Източник: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/413761

Tags: , , ,

2 Responses to Внедряване на ядреното гориво на “Westinghouse” в украинските АЕЦ – историческа справка и още нещо

 1. Qwerty on 26.12.2018 at 10:19

  Ще е интересно да се разбере от какъв материал е изградена обвивката на ТОЕ и как той влияе на нейтронно-физичните разчети!? Стоманена сплав ли е или циркониева…

 2. Красимир Христов on 26.12.2018 at 22:11

  В американското гориво за украинските АЕЦ няма нищо революционно.
  ТВС-WR е модификация на ТВС-W свързана с проблемите на механичната конструкция на касетите при поставянето им в АЗ на реактора съвместно с руските ТВСА. Условието за съвместна работа на двата вида гориво беше заложено още при изготвяне на техническото задание.
  За да не бъда многословен ще споделя, че всичките разработки на Westinghouse за ВВЕР-1000 са базирани на руските касети ТВСА, документацията за които Украйна им даде даром заедно с няколко касети свежо ядрено гориво ТВСА.
  Това е моята истина. С удоволствие ще прочета и други мнения.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари