ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – Проект за квалификация на ядреното гориво от компанията Westinghouse – официална информация от Държавната инспекция по ядрено регулиране (ДИЯРУ)

27.12.2018

 Въвеждането на топлоотделящите сборки (наричани по-нататък – ТВС), произвеждани от Westinghouse, както и всяка нова модификация на ядреното гориво за украинските АЕЦ, е ясно регламентирано от нормативни и правни документи за ядрена и радиационна безопасност.
Тези документи определят последователните стъпки, които експлоатиращата организация трябва да предприеме и всяка от които се анализира внимателно и наблюдава от държавния регулатор – от концептуалното решение за въвеждане на ново гориво до въвеждането му в промишлена експлоатация.

През 2015 година, в съответствие с установената процедура, стартира пилотната експлоатация на ТВС-WR на 3 блок на ЮУАЕЦ. Като част от разширяването на пилотната експлоатация днес, ТВС-WR се експлоатира и след презарядките на енергоблоковете №2 ЮУАЕЦ и №1,3,4,5 ЗАЕЦ.
По време на експлоатацията на ТВС-WR през периода 2015-2018 г. не са констатирани предпоставки за нарушаване на условията за безопасна експлоатация на енергийните блокове.

След ППР-2018 на енергоблок № 3 на ЮУАЕЦ се експлоатира активна зона изключително с ТВС-WR.
Според резултатите от експлоатацията на това гориво, в продължение на една година, ще бъде взето решение за възможността за прехвърляне на ТВС-WR за търговска експлоатация.

Освен това, от 2021 година, «НАЭК« Энергоатом » планира да започне пробна експлоатация на ТВС-WR на енергоблок № 3 на Ровненската АЕЦ в съответствие с “Програмата за работа по въвеждане на модернизираното ядрено гориво, произведено от компанията Westinghouse” (ТВС-WR) на енергоблок № 3 РАЕЦ „.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари