ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Актуални въпроси по управлението на отпадъците бяха обсъдени от участниците в кръглата маса в Колската АЕЦ „

21.11.2018

На 16 ноември в Колската АЕЦ се проведе кръгла маса „Атомна Арктика и общество: актуални въпроси на управлението на отпадъците“, на която присъстваха около 60 представители на държавните органи, индустриалните предприятия в региона, екологичните организации и медиите.
Това беше едно от ключовите събития на Международната бизнес седмица в Мурманск.

 

 

 

Участниците обсъдиха порспективни технологии за утилизацията, обезвреждането, складирането и погребвнето на битови и промишлени отпадъци в Мурманска област и премахването на неразрешени или несъответстващи на нормативната база места за депониране, както и реализирането на правомощията на органите за местно самоуправление в областта на управлението на отпадъците.

„Резултатите, постигнати от Мурманска област, за премахването на натрупаното ядрено наследство показват, че Държавната корпорация Росатом и нейните партньори са създали най-високите компетенции, които позволяват на нашия регион да реализира проекти на всяко ниво на управление на отпадъците от всеки клас.
През 2019 г. планираме да стартираме проект за разделно събиране на твърди битови отпадъци на площадката на град Полярные Зори, тъй като тук предприятието и квалифицираните специалисти на АЕЦ „Кола“ са се научили как да се справят с отпадъците по най-високите световни стандарти „, отбеляза заместник-ръководителят на Мурманска област Евгений Никора.

„Колската АЕЦ“ е иновативно предприятие, съсредоточено върху поддържането на такова ниво на безопасност, което гарантира запазването на природните системи, поддържането на тяхната цялост и поддържащите живота функции.
Вече активно работим по разделно събиране на битови и промишлени отпадъци за по-нататъшна утилизация чрез специализирани предприятия „, каза директорът на Колската АЕЦ Василий Омелчук.

„Кръглата маса”, организирана от Министерството на природните ресурси и екологията на Мурманска област, администрацията на град Полярные Зори и Колската АЕЦ, се провежда в предприятието за втори път.

Източник: https://nord-news.ru/news/2018/11/20/?newsid=108216

По-рано Nord-News публикува фоторепортаж от „кръглата маса” и екскурзия на участниците в централата.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари