ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Учените са се научили да „прогнозират“ свойствата на ядрените батерии

12.09.2018

Екип от руски изследователи (Националния изследователски технологичен университет „МИСиС“, Института по проблемите на микроелектрониката и високорисковите материали на Руската академия на науките, Националния изследователски център „Институт Курчатов“) предложи метод за точно предсказване на свойствата на бета-волтаичните клетки.

Неговото приложение ще намали значително разходите за разработване на такива генериращи електроенергия елементи.

 

 

 

Повече от половин век учени и инженери по целия свят решават проблема с създаването на бета-волтаични елементи за захранване (ядрени батерии) с висока ефективност.
Тяхното действие се основава на трансформацията на бета лъчението на радиоактивния изотоп на никела в електрическа енергия посредством полупроводников преобразувател.

Такива елементи могат да служат в продължение на десетилетия и потенциално имат много широк спектър от приложения, от медицината до космическата техника.

Предимства на разработката

Едно от сериозните ограничения за разработчиците от дълго време беше невъзможността точно да се предвидят параметрите на работа на батериите, което принуждаваше експертите да работят на принципа – «пробите и грешките».

Този проблем беше решен от група руски изследователи, които разработиха метод за реалистично прогнозиране параметрите на бета-волтаичната клетка, състояща се от радиоактивен източник и полупроводников преобразувател.
Приложението на метода ще позволи да се оптимизира структурата и параметрите на ядрените батерии без полагане на скъпоструващ радиоизотопен слой. И по този начин да се намалят разходите.

„Ние използвахме идеята за имитация на бета лъчението от електронен сноп. Тъй като зависимостта на абсорбцията на енергията на бета-електроните и на електрония сноп в дълбочина се различава качествено, беше предложен метод за коректна имитация на бета лъчението от моноенергиен електронен сноп „, каза един от авторите, професорът от НИТУ «МИСиС» Борис Якимов.

Според него реалистично прогнозиране на параметрите на ядрените батерии ще позволи да се определят по-точно областите на тяхното използване.

Изследователите потвърдиха високата точност на резултатите с помощта на радиоактивен източник.
„По този начин проучването на полупроводниковата структура ни позволява да прогнозираме параметрите на създадения на нейната база елемент с точност от поне тридесет процента, което далеч надхвърля по-ранните разчети“, добавя експертът.

Вече са направени изчисления за няколко групи разработки на бета-волтаични батерии.
Резултатите от проучването са публикувани в списание „Applied Radiation and Isotopes“: [https://www.sciencedirect.com/…804318300290].

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари