ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Чехия – навлизането на електромобилите е един от аргументите за разширяване на АЕЦ „Темелин”

30.08.2018

През 2017 г. в Чехия въглищните централи са изработили 49% от електроенергията, възобновяемите енергийни източници – 7,6%, а АЕЦ – 35%. И въпреки че днес Чехия изнася електроенергия, в страната не се строят нови източници, а действащите въглищни централи постепенно ще бъдат закрити.

По този начин навлизането на електромобилите в страната може да стане допълнителен аргумент при разглеждането на въпроса за разширяването на АЕЦ „Темелин“.
Това потвърждава и Щепанка Филипова, директор на отдел „Връзки с обществеността“ на министерство на енергетиката. Според нея в последните шест години в Чехия се наблюдава неголям, но постоянен ръст на потреблението на електроенергия.

Значителна роля в това играят именно електромобилите, чието използване повишава търсенето на електричество. „Необходимо е да се реши този въпрос, при това винаги трябва да се взима предвид природният потенциал на страната. В Чехия потенциалът на вятърната и слънчевата енергия е ограничен“. Иначе казано в страната няма толкова много ясни дни и в Чехия не духа така силно и често, както в Германия. А потенциалът на хидроенергетиката е практически изчерпан, за разлика от Австрия, в която ВЕЦ изработват повече от 75% от електроенергията.

„У нас също се изчерпват запасите от изкопаеми горива. Ако не искаме да внасяме електроенергия е необходимо да се построят нови енергоблокове на АЕЦ „Темелин“ и АЕЦ „Дуковани“. Атомната енергетика е стабилен, безопасен и екологично чист източник на енергия“, коментира Филипова.

Подробности на: https://www.autonaelektrinu.cz/aktuality/207-elektromobily-temelin-dostavba-infrastruktura

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари