ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


БНТ – Денят започва – Валентин Николов – АЕЦ “Козлодуй”

12.05.2012

Предлагам ви фрагмент от интервюто на новия изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй” Валентин Николов в предаването на БНТ “Денят започва”.

Удължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”

-         На едно от предишните заседания на правителството премиерът Бойко Борисов нарече тази кауза “на живот и смърт”, в смисъл, че ще се борим на живот и смърт да удължим живота на тези два реактора. С  колко години искаме да удължим техния живот?

-         До 20 години ние можем да го удължим. От тука нататък всичко зависи от фирмите, който ще обследват двата реактора, които ще дадат предписания, по които АЕЦ “Козлодуй” трябва да направи програма, която практически да удовлетвори исканията на Агенцията за ядрено регулиране за да може да издаде лиценз. Тоест има няколко етапа. Ето един от проблемите, който всъщност така се видя във връзка с удължаването. Знаете, че на осми март 2011 година беше обявен конкурса. Той не беше обжалван и въпреки всичко чак след една година беше сключен договор, тоест един процес, който беше забавен във времето. Който аз мисля, че мога да удържа и може по-бързо да протичат нещата, защото три месеца от обявяване на конкурса може да се сключи един договор.

-         Вие признавате, че тази битка на живот и смърт леко е закъсняла?

-         Леко е закъсняла, да. Според мене става дума за няколко месеца, но все пак са… Всеки един ден е важен в тази битка. Наистина е битка на живот и смърт, защото знаем, че АЕЦ “Козлодуй” произвежда една от най-евтините електроенергии в България. Тя влиза в микса на всяко едно домакинство, което я ползва, индустрията я ползва. Това създава конкурентноспособност така, че тя да може да изнася своята продукция и да може да създава работни места. Един такъв провал би коствал провала на цели сектори от нашата индустрия.

-         Далече сме от провала. Нали така?

-         Категорично сме далече. Но искам да кажа, че този процес трябва да се следи. Министърът иска да има постоянна комуникация, денонощна. Знаете, че ние сме работили в екип с него още от народното събрание, когато бяхме двамата в комисията по енергетика. Изградили сме си отношения на доверие, на екипност. Така, че той иска там да има човек, който постоянно да го информира какво се случва, как се случва, защо се случва. Това е една от целите.

-         За мен не е много ясно. Да назовете факторите, от които зависи удължаването на живота на двата блока на Козлодуй?

-         Първата стъпка вече е предприета. Това е сключването с Росенергоатом и с френската EDF, които са направили консорциум. Те трябва да направят това обследване на 5 и 6 блок. Трябва да опишат какво трябва да се… най-общо казано да се подмени. Каква е амортизацията, на съответно, на самите реактори. АЕЦ “Козлодуй” трябва съответно да напише програма, която да изпълни всички условия на базата на обследването и изискванията на Агенцията за ядрено регулиране за лицензиране. Да напише тази програма. Тази програма да бъде одобрена, да се извършат съответните действия за подмяната и за извършване на всичките тези предписания. След като бъдат извършени Агенцията за ядрено регулиране трябва да лицензира двата реактора в зависимост от всичко изпълнено и всичко това, което има като данни с конкретния срок за които трябва да бъдат изпълнени удължаванията. Знаете, че през 2017 и 2019 година… единият и другият, тоест пети и шести.

-         Колко преди крайния срок, в който трябва да работят, ние трябва да имаме такова решение за удължаването на техния живот за да продължат да работят двата реактора?

-         До четири години преди изтичането на срока трябва да бъде представена тази програма в Агенцията за ядрено регулиране, която да я одобри и да почне да се изпълнява. Година преди това, преди изтичането им, тя трябва да издаде лицензите.

-         Има ли политика в тая история? Възможно ли е заради не особено дружеските ни отношения в момента с Москва, ако щете включително и заради отказа ни да строим Белене, руснаците да се направят, как да кажа, на интересни?

-         Категорично не смятам така. Нашите отношения са много дружески, защото самите руснаци оценяват голямата агония в която бяхме изпаднали с постоянното удължаване на срока без нищо да се случва. Там нямаше сключен никакъв договор за изграждане и строителство на АЕЦ “Белене”. Нямаше инвеститор. Не се знаеше каква е цената. Имаше постоянно спорове. Просто тази агония не беше…

-         Мислите ли, че руснаците трябва да разбират тази агония, за да ни…

-         Истината е, че е добър проект, но в крайна сметка… Няма инвеститор, няма кой да даде парите. Българският народ не може да си позволи, наистина това да изгражда АЕЦ “Белене”. Виждате и доклада на HSBC какво показва, каква ще бъде цената на тока, колко ще струва реактора. Просто българският народ не може да задели такъв ресурс.

Седми енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”

-         Добре. Да поговорим за седми блок на атомната ни централа. Защо сега реакторът поръчан за Белене ще бъде трансформиран за седми блок на единствената ни атомна централа. Предстои изготвянето на пътна карта за изграждането на тази нова енергийна мощност в АЕЦ “Козлодуй”.

-         Точно така. Започна тази комисия, която беше сформирана с заповед на Министъра. Тя е междуведомствена. Започна работа. Миналата седмица беше първото заседание. Бяха набелязани конкретни задачи, които трябва да се свършат. Разбира се с изграждането на проектната компания, която може би днес ще бъде факт, най-късно утре. Тя ще се казва “Нови мощности”.

-         Тя е 100 % собственост на АЕЦ “Козлодуй”?

-         Точно така – 100 % собственост на АЕЦ “Козлодуй”. Която трябва съответно да извърши определени действия, конкурси. Знаете, че една от първите задачи е ОВОС. Съответно подготвяне на няколко площадки. Трябва да се извърши обследването и съответно пред-проектното проучване…

-         За три площадки каза министър Добрев. Къде са тези площадки в АЕЦ “Козлодуй”? Коя площадка ще бъде избрана ще стане ясно след този анализ?

-         Да. Ще има консултанти, които съответно ще се произнесат, коя площадка е подходяща. Съответно около 2 години ще трае ОВОС. И трябва тази работна група до 6 месеца от създаването и да подготви решение, по което да се произнесе министерски съвет да се изгражда седми блок на АЕЦ “Козлодуй”. Това са стъпките, говорим началните, от там нататък има съответно временна, формална, пътна карта, която до 6 месеца да бъде описана и да се преследват целите.

-         До колко време да очакваме тази площадка, която ще бъде избрана, да бъде лицензирана? Сега е май месец на 2012 година.

-         Песимистичното време е до три години. Оптимистично до две.

-         Този реактор, който си поръчахме за Белене, изцяло готов ли е?

-         Първият реактор, който беше поръчан е на 80 % готов и съответно първия контур към него, а другият реактор е на 20 – 25 % готов.

-         Така. Това означава ли, че ще имаме и седми и осми блок на АЕЦ “Козлодуй”?

-         Не, ние работим само за седми блок.

-         Какво ще го правим този, другия реактор, дето е готов на 25 %?

-         Ние в момента сме в преговори с руската страна. Търсим вариант на подобен проект, който има… съответно за изграждане. Има такива няколко проекта, които искаме да видим дали ще можем да продадем съответно реактора. Имаме надежди за това.

-         По отношение на втория реактор, какви са финансовите ни отношения с руснаците? Платили ли сме до тук нещо за него, трябва ли да платим в близко бъдеще? Как стоят нещата във финансово изражение?

-         Бяха сформирани две работни групи между НЕК и съответно Атомстройекспорт. Тази работни групи трябваше да формират, да видят какво е изпълнено до момента, какво е фактурирано и какво е платено. Знаете, че всичко това се прави, тоест изграждането на първи и втори реактор в АЕЦ “Белене” беше на базата на петото споразумение, което беше подписано 2008 година и ние задълженията, който име в рамките на това пето споразумение. Въпреки, че нямаше, както казах, EPC договор. Работните групи са завършили работа, подписали са взаимно споразумението, тоест констатирани са извършените действия. Знаем какво в момента дължим на база извършени действия, но не на база ангажименти. Така, че сумата е съвсем поносима за Националната електрическа компания. Но от тука нататък какво ще последва по вид задължения е въпрос на още преговори.

-         Колко поносимо? Каква е сумата?

-         Мога да кажа, че е около 40 милиона евро.

-         40 милиона евро?

-         По свършената работа до момента и това, което ние не сме платили за тази свършена работа. От тука нататък вече тълкувания, това което са установени всички споразумения… Ние колко дължим, защото има задължения от руската страна да се изградят двата реактора до край. Те са почти по средата. Съответно исканията от тяхна страна са да ги изградят или компенсация за това. Така, че текат преговори. Ако се споразумеем и намерим на кого да продадем един реактор, аз мисля, че нещата ще се развият максимално добре и за двете страни.

-         Все пак, до тук, поемали ли сме някакви ангажименти към Русия по отношение на реализацията на седми блок на АЕЦ “Козлодуй”?

-         Има работни групи, които гледат и търсят вариант как руската страна, ако се слага единият  реактор, който е почти готов на седми блок на АЕЦ “Козлодуй”, кога може да се включи руската страна в пред-проектното  проучване или в самото вече изграждане. Сключване на EPC договора. Знаете, че ние търсим вариант да се диверсифицира проекта. Това значи, че и други производители ще се намесят за доизграждането (доокомплектоването) на реактора. Така, че всичко е вече въпрос на тези работни групи да дадат варианти.

-         Прогнозата Ви. Кога ще бъде произведен първият ток от този седми блок на АЕЦ “Козлодуй”?

-         Песимистичният вариант, който е даден от работната група, предвид това, което се случва в АЕЦ “Белене” е 2024. Но съответно има доста по-оптимистични.

-         Които са? За какъв срок, за коя година?

-         Всичко зависи. Нали затова съм сложен в АЕЦ “Козлодуй”, за да мога да ускорявам процесите. Защото, вижте, това е… защо казват политическо назначение, защото аз трябва да координирам междуведомствена комисия. Тоест различни ведомства трябва да координирам, различни институции трябва да координирам, различни специалисти. Така, че трябва политическо лице, което съответно при забавяне… Аз съответно да известя министъра, съответно министър-председателя и да се ускорят процесите.

-         То така работят само руснаците да Ви кажа…

-         Мога да Ви кажа, преди 89 година е имало… Който е работил по АЕЦ “Белене” тогава е бил с ранг на зам. министър.

Запис и дешифриране: AtomInfo.Bg                               

Tags: ,

2 Responses to БНТ – Денят започва – Валентин Николов – АЕЦ “Козлодуй”

  1. Росен on 12.05.2012 at 19:59

    Поредният прах в очите. Много приказки, без да се изясняват конкретните въпроси.
    И друго, тези не разбраха ли, че ядрени блокове е най-хубаво да се строят по двойки, а не по един?!

  2. Владо Бранков on 28.05.2012 at 19:47

    „Нали затова съм СЛОЖЕН в АЕЦ “Козлодуй”, за да мога….“
    Някои са прости, други са сложни, трети са сложени. Шарен свят.

Тема на седмицата

Отворено писмо – Помогнете на Дневен център “Дъга” за деца-аутисти

Преди около 2 години под мотото “Подай ръка на различните деца” стартира кампания на инициативен комитет към Асоциация Аутизъм за набиране на средства за...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

50 години българска атомна енергетика – средношколска конференция

Последни коментари