ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


МААЕ призовава България да преразгледа стратегията си за РАО и да направи разпоредби за дълбоко геологично съхранение

24.06.2018

Експертен екип на Международната агенция за атомна енергия – България се ангажира с безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, но трябва да избягва ограничаването срока на националната стратегия за отработено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 година и да направи финансови разпоредби за дълбоко геоложко обезвреждане.

 

 

Службата за интегриран преглед на радиоактивните отпадъци и управлението на отработено ядрено гориво, извеждане от експлоатация и рекултивация (Артемис) приключи 10-дневна мисия в България на 20 юни.
Мисията е поискана от правителството и домакин e Министерството на енергетиката.

Екипът на „Артемис“ (Artemis) отбеляза, че България има силна правна и регулаторна основа за безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Според нея съществуването на съоръжения за специализираните обекти демонстрира ангажимента на България да изпълни националната стратегия.

Но екипът каза, че България трябва да включи в стратегията дългосрочни етапи и графици, които отчитат политическите изисквания, предположенията за планиране, стратегическите предпочитания и непредвидени обстоятелства за целия жизнен цикъл на програмата.

България е оценила редица потенциални обекти за дълбоко геоложко хранилище, но не е взето окончателно решение.

Атомната електроцентрала „Козлодуй“ в Северозападна България разполага с два действащи реактора и четири блока, които са изведени от експлоатация. В момента е в процес на изграждане на национално хранилище за обезвреждане на радиоактивни отпадъци на площадката „Радиана“ край АЕЦ „Козлодуй”.

Има и хранилище близо до град Нови Хан, на около 30 км югоизточно от София, за радиоактивни отпадъци генерирани от промишлени, медицински, образователни и изследователски обекти.

За справка

МААЕ заяви, че мисиите „Артемис“ предоставят независими съвети от специалисти, свикани от МААЕ.
Прегледите се основават на стандартите за безопасност на МААЕ и на международните добри практики.
Европейската комисия задължава държавите-членки на Европейския съюз да подложат своите национални програми за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво на независим преглед.

Източник: https://www.nucnet.org/all-the-news/2018/06/22/iaea-calls-on-bulgaria-to-revise-waste-strategy-and-make-provisions-for-deep-geologic-disposal

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари