ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДПРАО – Цех за намаляване размерите и дезактивация на материалите от извеждането на малките блокове на АЕЦ “Козлодуй” от експлоатация

11.04.2018

В края на месец октомври 2014 г. стартира изграждане на Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) на материалите от извеждането от експлоатация (ИЕ).

Проектирането и изграждането на Цеха са финансирани от МФ „Козлодуй” (МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като част от безвъзмездната помощ, която Европейският съюз оказва на България заради предсрочното спиране на блокове 1-4 на атомната централа.

Проектът включва проектиране, изграждане, доставка и монтаж на машини за намаляване на размерите и дезактивация на повърхностно радиоактивно замърсени материали. В ЦНРД са монтирани съоръжения за механична, химична и електрохимична дезактивация на материалите от демонтираното оборудване на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”. След преминаването на материалите през Цеха те ще се опаковат в палети и ще се насочват към съоръжението за измерване и освобождаване от регулаторен контрол.
Целта на проекта е да се изгради съоръжение за безопасно и технологически ефективно управление на материалите, получени в процеса на извеждане от експлоатация.

На 29 септември 2017 г. приключиха 72-часовите функционални изпитания на ЦНРД. Пробите бяха извършени с нерадиоактивни материали „имитатори” и имаха за цел да тестват функционалността на всички машини, системи и инфраструктура.

В периода от 12-15 декември 2017 г. бяха извършени изпитания в експлоатационни условия с радиоактивни материали (РАМ). От постъпилите по време на тестовете 10144 кг РАМ бяха дезактивирани до нива на безусловно освобождаване от регулиране 9879 кг или 97,38%. Съгласно критериите за успешност от програмата за 72-часови комплексни изпитания, с постигането на 97,38 % дезактивирани РАМ, тя беше отчетена като успешно изпълнена.

На 6 март 2018 г. Цехът беше въведен в експлоатация. Оттогава до настоящия момент в ЦНРД са постъпили за намаляване на размерите и дезактивация 20 000 кг РАМ. Успешно дезактивирани материали до нива „кандидати за освобождаване” от регулиране са над 99%.

Новото съоръжение е от ключово значение за по-нататъшното успешно изпълнение на  дейностите, свързани с безопасно извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови мощности на АЕЦ „Козлодуй”.

 

Предлагам ви няколко слайда от това, което бе представено пред журналистите на семинара, освен преките впечатления при посещението в ЦНРД

 

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари