ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – АЯР одобри преминаването на 6 блок на продължителна работа на 104%

06.04.2018

Изчаках достатъчно дълго време за да излезе на сайта на АЯР официалното съобщение, но изглежда такова няма да се появи.
Няма индикации СМИ да са получили прессъобщение за събитието.
Но за да не изстине новината, а тя е много важна, я републикувам от сайта на АЕЦ.

На 27.03.2018 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) одобри преминаването на 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” към продължителна експлоатация на повишена топлинна мощност от 104%.

Изпълнението на Проекта за повишаване на мощността на 5 и 6 блок има за цел да осигури допълнително производство на чиста електроенергия за населението на страната и за българския бизнес и е в отговор на изискванията за намаляване на вредните емисии.

Проектът включва изменения както в основните съоръжения, които ще поемат увеличения товар, така и в системите за защита, мониторинг и управление на технологичните процеси.
За целта бе разработена необходимата документация за обосноваване на безопасната експлоатация на блоковете при 104% мощност и за изменения в условията на лицензиите.
На 6 блок са реализирани редица модификации, сред които модернизация на системите за управление и защита на реактора, модернизация на сепарационната система на парогенераторите, нова система за измерване на температурата в циркулационните кръгове на първи контур, подмяна на статора на турбогенератора и др. По утвърден график същите дейности се изпълняват и на 5 блок.

След изпълнението на предвидените по Проекта технически мерки на 6 блок, успешно бяха проведени необходимите изпитания, които потвърдиха готовността на съоръженията за работа в условията на повишена мощност в различни експлоатационни режими.
Одобрението на АЯР за преминаване към продължителна експлоатация на 6 блок на 104% мощност е направено след преглед и анализ на резултатите от изпитанията.

Финансирането на всички дейности по увеличаване на топлинната мощност на 1000-мегаватовите блокове се осъществява изцяло със собствени средства на атомната централа.

Източник: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=news&id=454&page=0&view_offset=&offers_per_page=

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари