ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Орган за контрол от вида „С” – „Освобождаване от регулиране” при ДП РАО

04.04.2018

Пускам този материал специално по молба на будния и загрижен гражданин – господин Петър Пенчев, който ме попита: Как, с какви лицензирани уреди ще гарантират, че в асфалта няма да има радиация – когато експертите казват, че такова животно “малка радиация” няма, съгласен ли сте?

 

След сложна и прецизна процедура, продължила почти три години, през м. февруари тази година Българската служба по акредитация (БСА) официално акредитира специализирано звено – Орган за контрол от вид „С” „Освобождаване от регулиране” при Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).

Ролята на органа за контрол е стриктно спазване и прилагане на българските изисквания за контрол на материалите – в случая от гледна точка на тяхната радиоактивност и безопасност. На практика, след като един материал бъде първоначално радиологично охарактеризиран е необходимо компетентен орган да извърши оценка на съответствието на нивата на замърсяване в изследвания материал с тези, които са заложени в нормативната уредба*. От оценката зависи крайното решение – дали този материал ще бъде определен като радиоактивен и подложен на последващо управление и съхранение или ще бъде освободен от по-нататъшен контрол като напълно безопасен.

За да получи правото да упражнява такава високоотговорна функция, екипът на звеното е разработил 14 различни процедури в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012**.

Всички технически средства за измерване са надлежно калибрирани и са издържали задължителната държавна метрологична проверка.

Персоналът е подготвен и компетентен – преминал е необходимото обучение, подложен е бил на наблюдение в условията на реална дейност и е атестиран за право на самостоятелна работа по процедурите за контрол. В състава на звеното са включени 17 специалисти. В своята работа те се ръководят от основните принципи, залегнали в Стандарт 17020, – конфеденциалност, безпристрастност и независимост, за което са подписали лична декларация. Със същата декларация са обвързани и членовете на висшия мениджмънт на ДП РАО.

Системата на управление на звеното е в пълно съответствие с присъдената акредитация и осигурява стопроцентова  проследимост на целия процес. В работата си служителите изпълняват стъпка по стъпка утвърдените процедури. Дейността им започва от приемането на заявка по образец (достъпно разпространена сред всички останали звена), преглед на информацията в нея, извършване на заявеното обследване, издаване на сертификат за контрол в съответствие с установените резултати.

Заявка може да бъде подадена и от външна за ДП РАО организация, както от територията на България, така и от други страни – това право е дефинирано с определението „вид „С” от акредитацията, тъй като стандартът е международно признат

в Европейски съюз и в целия свят. В България съществуват едва два или три органа за контрол с присъдена подобна акредитация за компетентност.

Създаването на орган за освобождаване от регулиране при ДП РАО бе сред основните приоритети на ръководството на Предприятието в хода на цялата процедура по акредитация. Сертифицирането на такова звено има два основни положителни ефекта.
На първо място, се получава много по-голяма гъвкавост и независимост при планиране и осъществяване на дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок, тъй като специалистите, които имат право да определят движението на материалите – за съхранение или освобождаване от контрол, са в непосредствена близост (досега това бяха пътуващи от страната експерти).
На второ място, реализира се и икономическа ефективност, тъй като ще се извършва една толкова специфична дейност по освобождаване от контрол със сили на ДП РАО, а не чрез външни организации. Така се спестяват средства от държавните фондове, чрез които се финансира управлението на РАО в България.

Дейността на органа за контрол „Освобождаване от регулиране” при ДП РАО ще бъде под постоянен мониторинг, упражняван както от акредитиращата организация БСА, така и от другите регулаторни органи в областта на радиационната защита – Агенцията за ядрено регулиране и Националния център за радиология и радиационна защита.

………………………………………

* ”Наредба за радиационна защита”, 2018 г.

** БДС EN ISO/IEC 17020 e международен хармонизиран стандарт, който съдържа изисквания за:

• компетентността на органите, извършващи контрол;

• безпристрастността им;

• последователността на техните дейности, свързани с контрола.

Този стандарт е приложим за органите за контрол от вид „А“, „В“ или „С“, които са определени в него и се отнася за всеки етап на контрол.

Това достатъчно ли е, господин Пенчев?
Разполагам с много лични впечатления, снимки и документи които потвърждават гореизложеното.
Засега ще се въздържа от повече подробности, защото сериозен разговор със заслепени лаици (не влагам нищо обидно) е много труден и непродуктивен.

 

А тази още топла снимка показва как се измерват бетонните блокове получени след отрязването им по технологията “диамантено въже” в машинна зала на 1-4 блок.
Подарявам Ви я в знак на уважение. 

Tags: ,

14 Responses to Орган за контрол от вида „С” – „Освобождаване от регулиране” при ДП РАО

 1. Петър Пенчев on 04.04.2018 at 20:19

  Очарован съм от вниманието Ви, г-н Христов… Нямам думи, затова ще ползвам думите на „Куку“ в предишна статия:

  Да бяха направили изпитанията с радиоактивни материали, пък тогава да се хвалят (ако има с какво…)

  • Красимир Христов on 04.04.2018 at 21:12

   Уважаеми г-н Пенчев,
   Съжалявам, че се вързах на желанието Ви за повече инфо.
   Както казват мойте руски колеги – Титанический труд пропал.
   Нито аз нито Вие сме на възраст да си играем на „Пет камъчета“ – по мое време това бе детски ватиант на жонглирането в цирка с пет топки.
   Ще се опитам да превъзмогна горчилката от неадекватния Ви коментар и да обясня на всички, че засега в малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“ се извършва демонтаж изключително само в конвенционалната част (Машинна зала).
   Оборудването по ядрената част на енергоблоковете се намира под строг радиацинен контрол и демонтажни дейности там не се извършват.
   Както знаете ОЯГ отдавна е извадено и се намира в мокрото и сухото хранилища на територията на АЕЦ и не е предмет на управление от страна на ДП РАО.
   Дано повече никой не си точи остроумието с неща които не знае, а предполага.
   В ядрената енергетика няма, според мен, място за емоции.

  • Куку on 06.04.2018 at 22:30

   Не така де… онова си е отделна тема.
   Лошото е, че като се омажат, никой няма да напише, че се е омазало ДП РАО, а навсякъде ще пише АЕЦ Козлодуй. Като им гледам още топлата снимка, въпрос на време е.
   Хартийката дето са им я дали, означава само, че са си написали добре документите (имам предвид бюрократичното оформление, не съдържанието по същество), нищо повече.

   • TSO on 06.04.2018 at 23:51

    По тази логика, 104% като промишлена експлоатация също е набор от документи, срещу които е получена „хартийка“. Която дори никой не е виждал, а има само анонс за съществуването й. Тръгнем ли да подлагаме на съмнение лицензионния режим, ще ни остава само да се разотиваме.

    • Куку on 07.04.2018 at 0:05

     Какво общо има БСА с лицензионния режим???

     • Красимир Христов on 07.04.2018 at 7:42

      На базата на такава „акредитация“ ИЦ ДиК изпълнява дейности, включени в лицензията на ядреното съоръжение, като гарантира за качеството на изпълнението им. По същия начин, ДП РАО е обосновало изпълняваните по „акредитацията“ дейности като част от лицензията си. И едната и другата организации (АЕЦ и ДП РАО) могат да наемат външна акредитирана организация, която да провежда необходимия съгласно притежаваните от тях лицензии контрол, но по финансови и други съображения в момента са справят със собствени сили.

      Или казано накратко. Ядрената енергетика се крепи на баланса между „търпимия“ риск и „явните“ ползи. При условие, че се появят съмнения в качеството на изпълнение на която и да е част от лицензиите, то „търпимостта“ ще намалее и ползите няма да се оценяват по достойнство.

      Пак призовавам, ако някой има факти за нарушения на процедури или добри практики, нека ги сподели с конкретни данни. Иначе ще се получи като с г-н Пенчев и тезата му за нерегламентирано освобождаване на материали, която се сведе до „очакване“ за бъдещо такова събитие.

 2. TSO on 04.04.2018 at 20:44

  Г-н Пенчев, рязко отместихте фокуса.
  Коментарите бяха за утилизацията на отпаден бетон и как се провежда освобождаването му от контрол.
  Бъдете последователен в тезите си.

 3. Петър Пенчев on 11.04.2018 at 10:36

  Радвам се, че авторитети като Куку и TSO говорят открито – затова ги чета с благодарност за експертната информация, която споделят. И затова че най-добре разбират моите въпроси и обективно отговарят, което е много ценно лично за мен да си сверявам часовника :) .
  Нали ядрената енергетика на е „свещена крава“, и т.нар. тук ‘лаици’ могат да задават въпроси не с желание да обиждат когото и да е … и да очакват не и опити за пренебрежително превъзходство от някого само защото е бил в ‘кухнята’ с добра заплата…

  Иначе аз дълбоко ценя този сайт за това, че темите са съдържателни, за разлика от манипулиращите народонаселението масмедии с платените публикации. Благодаря.

  • TSO on 11.04.2018 at 15:25

   Вие си питайте. Това е хубаво и за двете страни. Но когато ви е даден отговор, който би следвало нормативно да „успокои“ вашите очаквания, приемайте този факт. Иначе излиза, че само си питате, за да намирате работа на хората, а какво ви се отговаря дори не е нужно да го четете, защото вие знаете как е „на самом деле“.

   Няма свещени крави. Последните, които искат да са болни, и това да попречи на харченето на заплатите, са ядрените енергетици. За тях е важно да са здрави, бодри, свежи, за да си харчат кинтите с кеф. Повярвайте ми, по-нетърпимо към „незаплатени“ рискове племе от ядреното – няма. Говоря в световен мащаб. По тази причина съществуват „съмнения“ у работещите и пропагандна машина, която да ги успокоява или оборва.

 4. Петър Пенчев on 13.04.2018 at 11:43

  Благодаря, TSO – приемам всяка дискусия като нормална за изразяване на позиция, но не бих се съгласил за наложително приемане за истина на всяко изказано мнение.

  И понеже чувам и квалификации към мои доводи(които приемам с усмивка), то нека поясня за т.нар. „малка/ниска радиация“ с оценка даже от доклада по ОВОС за Седми блок – стр. 148/171 от папка 3, част 4.11.1.3.1.2:
  ‘Дори и при много ниски дози облъчване може да се окаже, че в даден критически обем на клетката може да се предаде такава енергия, която би била достатъчна, за да се промени или унищожи тази клетка. Смъртта на една или малък брой клетки в повечето случаи не довежда до промяна във функциите на тъканта. Промените в единична клетка, като генетична модификация или трансформация, обаче може да води до развитие на злокачествен процес със сериозни последици’

  Ето това е моята главна теза, която и г-н Христов когото много уважавам, не я възприема.

  • TSO on 13.04.2018 at 13:12

   Чак наложително приемане не е нужно. Ако всички сме на едно мнение, то се губи смисълът да изказваме мнения. Като резултат, постигаме дегенеративни изменения в индивида без каквито и да е външни фактори. Просто ставаме индиферентни,и като следствие – загубени за себе си.

   По въпроса за праговите (детерминистични) ефекти и безпраговото въздействие на радиацията. Отново ще призова да си представите един плосък равностранен триъгълник, поставен да балансира върху острие. Да наречем трите върха „полза“, „нужда“ и „смисъл“. Върху всеки от върховете ще добавяме доводи, като сме задължени балансът да бъде съхранен. В противен случай триъгълникът пада от острието. За да е още по-елегантна задачата, ще добавя, че ядрената енергетика е баланс от компромиси.
   Нека сега да използваме триъгълника за казуса с утилизацията на РАО. Нужда явно има, защото има РАО. Смисъл има, но ако можем да си го позволим. Полза има, но ако е на цена по нашите сили и възможности. Тук приемаме фактът за възможните неотменими вреди, за да постигнем зададената цел с достатъчна вероятност за удовлетворителен успех. Стохастичните ефекти може да се разглеждат като неотменима вреда. Важно е техният процент да е значително по-нисък от обичайните рискови фактори за конкретния регион. Да, веднага ще ме оборите, че ако вие лично бъдете елемент от една такава статистика, то по вашата лична статистическа оценка вие имате 100% щета, но това можем да го минем в разряда на демагогията. За вас щета – за света статистика. Кои са повече? Аз, вие или светът?

   • Петър Пенчев on 13.04.2018 at 21:19

    TSO, математически сте точен. Да се засмея или да плача за такава ‘хуманна’ теория на множествата – математиката е едно, животът на всеки един човек е над всичко.

    Учил съм доста математика, но след нея прогледнах и към хората – за първи път когато прочетох доклад на Геологическия институт на БАН, че ще загробват отпадъците от АЕЦ-а в Урановия рудник в с. Смоляновци и … протестирах С УСПЕХ, после за Чипровци, после за Златията. А когато през 2006 г. разбрах за изхвърлянията от комините в атмсферата, отначало се ‘опулих’/не можех да повярвам че считаните от мен за високо ниво ядреници, го правят…

    Не мога да се съглася че е демагогия, просто искам да мога да се гледам сутрин в огледалото … всеки човешки живот е 100% една цяла Вселена.

    • Красимир Христов on 13.04.2018 at 21:29

     Пак питам:
     А къде всъщност няма радиация?
     Дайте поне един пример, моля!
     Чакам!

    • TSO on 13.04.2018 at 22:32

     Предлагам да забраним автомобилите. Четете ли какви ужаси се случват по пътищата, как страдат невинни хора.

     Ядрената енергетика се крепи на баланса между обществената търпимост и ползите, които тя носи на това общество. Има общества, които избраха да се откажат от ядрената енергетика, защото считат, че ползите от нея са по-малки от генерираните рискове. Могат да си го позволят, правят го. Към момента АЕЦ Козлодуй се явява значим генератор на средства, които стабилизират региона. В момента в който тя спре, веднага ще дойдат „берачите“. Стандартът тук ще стане „видински“ и още много в този ред на мисли.

     Централата работи в лицензионен режим, където са описани всички видове изхвърляния и техните норми. Тези норми са европейски, не са местни. Ако ви се виждат завишени, оплакванията към ЕК. Всеки иска да прави честен бизнес, а честният бизнес се основава на спазването на правилата, които са за всички. Щом обществото решава на какви рискове да се подложи, за да има прогрес, то „една цяла вселена“ не би следвало да е решаващ фактор.

     Като достигнем стандарта на Австрия и Германия и станем промишления двигател на Европа, ще затворим всичко, което поискате и ще настояваме за промяна в законите на някоя страна, за да приеме всичките РАО, които са генерирани и се генерират постоянно. За момента не сме „в позиция“ за нито един от тези финтове.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари