ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Съоръжение за плазмено изгаряне на РАО – ехо от семинара в ДПРАО

02.04.2018

По време на семинара за националните и регионалните СМИ в Козлодуй, организиран от ДПРАО се запознахме с едно уникално за България съоръжение. Сега и читателите на AtomInfo.Bg имат възможност да разширят познанията си в тази област.

 

 

 

Какво представлява плазмената технология?

Плазмата е високоенергийна технология, която е в състояние да преработи широк диапазон отпадъци.
При тази технология се създава високотемпературна плазма чрез провеждане на електрически ток през газов поток.
Плазмените газове могат да достигнат от 5000 до 15000ºC. Много високата температура може да бъде използвана за разлагане на отпадъците на атомните им елементи чрез инжектирането им в плазмата или чрез използване на плазмената дъга като топлинен източник за изгаряне или пиролиза.

Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ) за преработка на радиоактивни отпадъци (РАО)

 

 

 

В СПИ ще се преработват ниско- и средноактивни РАО, съдържащи кратко живеещи радионуклиди с активност не по-голяма от: α –активност < 2.00 Е+04 Bq/kg и по β/γ активност <  5.17Е+05 Bq/kg

При третирането обемът на РАО се намалява повече от 50 пъти, като радиоактивните вещества се имобилизират в устойчива матрица.

Капацитетът на СПИ е преработка на 250 тона за година.

 

Възможно е преработването на: непресовани РАО, съхранявани в чували; пресовани РАО в 200-литрови стоманени варели; суперпресовани РАО, обработени чрез 910-тонна суперпреса.

Използваната плазмена технология с висока температура в дъгата, както и допълнителното изгаряне в камерата за вторично третиране с последващо бързо охлаждане, осигуряват пълното разграждане на всички органични материали и възпрепятстват образуването на диоксини и фурани.

 

Обемът на РАО се намалява, а тяхната пригодност за съхранение в хранилища се подобрява чрез преобразуването им в стъкловидна маса.

Как протича процесът на плазмено изгаряне?

Раздробените от шредери РАО се подават в оборудвана с плазмена горелка камера за първично третиране, където органичният материал се изпарява, а негоримите и другите неорганични съставки се стопяват и превръщат в стъкловидна стопилка.
Стопилката се излива в специална форма и след охлаждането се прехвърля във варел от 200 литра, използван като външна опаковка.
Газовете, получени от органичните материали, се доизгарят в камера за вторично третиране и след многостепенно пречистване се освобождават в околната среда.

 

 

 

Целият процес се извършва под постоянен контрол на технологичните параметри и непрекъснат контрол за недопускане на изхвърляния над допустимите норми за вредни емисии.

Актуално състояние

Изграждането на съоръжението продължи около 2 години.

В периода 29-31 май 2017 г. бяха проведени 72-часови комплексни изпитания на инсталацията с нерадиоактивни материали.

В първата половина на 2018 година се очаква Съоръжението да получи разрешение от Агенцията за ядрено регулиране за въвеждане в експлоатация.

Вместо заключение

Накрая представителите на СМИ бяха приятно изненадани.

 

Всеки получи такъв, наистина уникален сувенир – късче от стопилката получена при успешните изпитания на СПИ с нерадиоактивни отпадъци през май 2017 година.

Tags: , ,

16 Responses to Съоръжение за плазмено изгаряне на РАО – ехо от семинара в ДПРАО

 1. Красимир Христов on 03.04.2018 at 6:21

  Уважаеми г-н Пенчев,
  Моля, обяснете какво Ви притеснява?
  Колегата изобщо не е повдигал въпроса в аспекта, в който може би Ви се иска.
  А за хилядите тонове дневно – малко се е поизхвърлил.
  Иначе, според мен, материалът е добронамерен.
  Приятен ден.

  • Петър Пенчев on 03.04.2018 at 14:32

   Мен нищо не ми се иска, аз търся инфо, за което Ви помолих като участник в този Семинар …

   • Красимир Христов on 03.04.2018 at 16:04

    Уточнете, моля, точно какво Ви интересува.
    Ще се постарая да отговоря точно, в рамките на това, което знам.
    А статията изобщо няма как да бъде обсъждана, защото семинарът беше на 29 и 30 март. Ако не сте забелязал – публикацията е от 2 април.
    Приятен ден. Чакам конкретните Ви въпроси.

    • Петър Пенчев on 03.04.2018 at 16:54

     Как, с какви лицензирани уреди ще гарантират, че в асфалта няма да има радиация – когато експертите казват, че такова животно “малка радиация” няма, съгласен ли сте?

     • Красимир Христов on 03.04.2018 at 20:40

      А къде всъщност няма радиация?
      Дайте поне един пример, моля!
      Чакам!

 2. TSO on 03.04.2018 at 12:09

  Да засипят „блатото“ Ползата ще е многостранна, а фонът – понижен.
  Да координират дейностите с „драгирането“ на каналите. Ползата ще нарасне неимоверно…

  Да почерпят! ;)

  • Петър Пенчев on 03.04.2018 at 14:30

   Бихте ли пояснили многото инфо, което пишете :)

   • TSO on 03.04.2018 at 14:53

    - „блатото“ – местност в района на АЕЦ. Географско понятие.

    -Канали като канали…

    Да почерпят е като да почерпят. Предполага се да почерпят. Ще почерпят.

    • Петър Пенчев on 03.04.2018 at 16:50

     Местността се казва “Радиана”, май, днес я снимах – от друга снимка от преди два месеца … същото затишие … дали ще е пред буря за някого …

     Но тези снимки ще ги покажа във ВАС … бурята очаквам да дойде скоро и от Висшата институция в случая, хахаха.

     • Красимир Христов on 03.04.2018 at 21:22

      Не. Говори се за съвсем различни неща.

      В НХРАО, както следва от името му, ще се съхраняват ниско и средно активни отпадъци. Отпадъците, които са „освободени“ по надлежния ред, не са с активност, която превишава нормативно установените нива. Лицензиантът, който има задължение да измерва и квалифицира отпадъците, разполага с необходимите технически и организационни средства за изпълнение на своята дейност. Ако вие разполагате с друга информация, то можете да я сведете до знанието на компетентните органи, а също и на обществеността. При условие, че фактите получат потвърждение „Регулаторът“ ще действа в рамките на своите законови правомощия.

      Всички други видове дискусии са извън логиката и правилата на XXI век.

     • Куку on 03.04.2018 at 22:34

      “Радиана” е там където строят хранилището, а „блатото“ е местността между площадката на АЕЦ, топлия и студения канал, река Дунав и град Козлодуй. В тази местност има отводнителни канали, които периодично се чистят от наноси.
      За черпенето не знам, предполагам, че си е черпене…

 3. Петър Пенчев on 03.04.2018 at 22:07

  Благодаря на г-н Христов,

  чакам отговор от уважаемия експерт TSO за уточнение, ако му е позволено …

 4. Куку on 03.04.2018 at 22:38

  Да бяха направили изпитанията с радиоактивни материали, пък тогава да се хвалят (ако има с какво…)

  • Стоимир Стоев on 15.05.2018 at 12:56

   Здравейте КУКУ,
   Желанието да бъдеш признат и похвален е напълно човешко чувство и в това няма нищо лошо, още повече ако има защо. Не демонстрирайте открито злорадство, не е полезно за психическото здраве. Повярвайте ми, колегите от ДП РАО имат право да се похвалят с построяването на СПИ, а Георги Патеров е отговорен и компетентен ръководител и знае какво стои зад всичко това.
   120 часовите изпитанията на СПИ с радиоактивни отпадъци ще започнат скоро и моля Ви,имайте доблестта да поздравите колектива на ДП РАО след успешното им завършване.

   Стоимир Стоев
   Ръководител обект СПИ от страна на Консорциум IBERDROLA-BELGOPROCESS, 2015-1017

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19