ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – ЮУАЕЦ – продължаване на срока за експлоатация на първи блок

23.04.2012

Проектният срок за експлоатация на първи блок изтича през декември 2012 година. За колектива на централата продължаването на срока за експлоатация е приоритетна задача. Разработен е и действа детайлизиран план-график за реализиране на цял комплекс от набелязаните организационни и технически мероприятия.

Работите по повишаване на безопасността, модернизацията, реконструкцията и техническото преоборудване на първи енергоблок  се изпълняват в рамките на действащите програми за повишаване на безопасността, в това число отраслови програми за подмяна на оборудването, което е изработило своя ресурс. Също и програмите за привеждане на блоковете в съответствие с изискванията на новите правила и норми в ядрената енергетика.

За периода от 2005 до2011 година тези мероприятия са финансирани с 675 милиона гривни.

Благодарение на това, днес показателите за безопасност на първи блок отговарят на всички изисквания, предявявани към действащите енергоблокове в Украйна.

Планира се след реализирането на комплексната сводна програма за повишаване на безопасността К(с)ППБ на блока да се приближат към изискванията за новите проекти.

В периода 2006-2011 година съгласно концепцията за повишаване на безопасността на действащите енергоблокове на украинските АЕЦ на първи блок са изпълнени 83 мероприятия от 96 планирани. Останалите 13 са включени в К(с)ППБ, утвърдена от министерския съвет на Украйна през декември 2011 година.

Според нея до края на проектния срок за експлоатация на първи блок са включени 51 мероприятия, като 6 от тях са включени след анализ на аварията от Фукушима. Така за продължаване на срока на експлоатация на 1-ви блок бяха създадени по-тежки изисквания по отношение на безопасността. Част от мероприятията, планирани в К(с)ППБ за 2013 година по искане на ГИЯРУ (бълг. АЯР), трябваше да се изпълнят до завършване на проектния срок за експлоатация, тоест до декември 2012 година. За реализиране на всичко планирано продължителността на ППР е увеличена от 140 на 228 денонощия.

Друго важно направление в работите по продължаване на срока на работа на 1 блок е квалификацията на оборудването. Това се прави за потвърждаване способността на оборудването и техническите устройства на централата , важни за безопасността, да изпълняват възложените им функции за безопасност при външни въздействия, предизвикани от сеизмични въздействия или от други тежки природни явления.

В резултат на обследването, на сеизмична квалификация подлежат 2414 бройки оборудване, а на други тежки природни явления – 565. Сроковете за изпълнение са до октомври и до месец май на тази година, съответно.

Освен това, продължава работата по определяне на сеизмоустойчивостта на зданията и съоръженията, съдържащи системи за безопасност. Срокът за завършване е средата на годината.

Основен документ, на чието основание ще се вземе решение за възможността за продължаване на проектния срок за експлоатация на първи блок е отчетът за периодична преоценка на безопасността (ОППБ). Документът включва анализ на влиянието на безопасността след проведените модификации, стареенето на оборудването и строителните конструкции, нарушенията в работата на блока, изменения на технологичните параметри, външни техногенни и природни въздействия и се състои от 14 глави. За съгласуване в ГИЯРУ са предадени 7 глави.

Материалите по ОППБ минават на независима проверка за съответствие с международните изисквания от група шведски експерти под ръководството на SSM (шведския инспекторат) в рамките на съглашението между правителствата на Украйна и Кралство Швеция.

През декември 2012 година на база резултатите от държавната експертиза ГИЯРУ ще вземе решение за продължаване на срока на експлоатация на първи блок на ЮУАЕЦ.

Президентът на ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заяви пред медиите – “Ние сме уверени, че към края на 2012 година (22 декември) ще получим съответните лицензии от ГИЯРУ за определен срок на продължаване на експлоатацията на блока”.

На 22 април блокът беше спрян за продължителен ППР.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари