ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – шести енергоблок – Първият етап от динамичните изпитания на 104% премина успешно – четиво за любознателните

19.11.2017

Вчера, 18 ноември, се проведе първото от серията динамични изпитания на шести енергоблок.
При топлинна мощност на реакторната установка (наричана още реакторна инсталация – РИ) около 3120 MW
или 104% от номиналната – 3000 MW беше изключена една от главните циркулационни помпи.

За страничните наблюдатели, като мен, е достъпна само информацията за текущата електрическа мощност на енергоблока. Поради това се налага да правя съчинение по картинка.
Изходното състояние не ви го показвам защото е типично за последното денонощие преди изпитанието.

При изключването на една от главните циркулационни помпи (ГЦП) сработват едновременно УРБ (ускорено разтоварване на блока, наричано още ускорена предупредителна защита – УПЗ) и РОМ.
Под действието на УРБ в активната зона на реактора чрез системата за групово и индивидуално управление (СГИУ) се въвежда (пада) определена група от борни пръти (погълтители).
Това довежда до рязко намаляване на мощността на РУ.

По-нататък под действието на РОМ продължава разтоварването на блока до достигане на 60% неутронна мощност по (АКНП)

Важни уточнения

Топлинната мощност на РУ е комплексна величина, която се изчислява от множество параметри Нарича се още – мощност на активната зона на реактора (Nакз). Предполагам, че в момента никой не знае точно каква е стойността и.

Неутронната мощност се измерва от апаратурата за контрол на неутронния поток – АКНП. Тя е един от параметрите за формиране на топлинната мощност.

Тарирането на АКНП се извършва с цел привеждане на неутронната мощност да е равна на топлинната в %. Извършва се периодично или при забелязани значими разлики спрямо Nакз.

РОМ работи по неутронна мощност. При изключване на 1 ГЦП трябва да разтовари до 60% по АКНП, какъвто е разглеждания случай.

Електрическата мощност на този етап е единствената точно измеряема величина за енергоблока.

Мога да ви разкажа още много интересни неща, но си мисля, че това трябва да го направят специалистите от АЕЦ.
Ще бъде много полезно ако се посвети цял брой от корпоративното издание “Първа атомна” на темата за 104%.

Желая на колегите успешно завършване на динамичните изпитания.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари