ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – WANO завърши повторната партньорска проверка на Хмелницката АЕЦ

30.10.2017

 В Хмелницката АЕЦ завърши повторната партньорска проверка на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO). Пост-мисията бе проведена от експерти на Московския център на WANO – специалисти от Армения, Унгария, България, Русия.
Представители на Хмелницката АЕЦ – членове на младежката секция на WANO наблюдаваха проверката и придобиваха опит.

Припомняме, че през ноември 2015 година в ХАЕЦ се проведе международна партньорска проверка за производствената дейност на ядрената електроцентрала в единадесет направления: организационна структура, експлоатация, поддръжка, инженерна поддръжка, отчитане на експлоатационния опит, радиационна защита, аварийна готовност, противопожарна безопасност, химия и подготовка на персонала (http://atominfo.bg/?p=41470 ). Тогава проверката беше извършена от експерти от четири регионални центъра на WANO: Москвския, Атлантския, Парижкия и Токийския.

През седмицата международните експерти бяха запознати изпълнението на коригиращите мероприятия с етапа на прилагане на коригиращите мерки, разработени от централата въз основа на резултатите от партньорската проверка през 2015 година.
Обобщавайки резултатите от проверката, ръководителят на експертите Лайош Ханад отбеляза, че персоналът на Хмелницката АЕЦ е свършил значителна работа, която според скалата за оценката на текущото състояние на насоките за подобряване е оценена на две нива „А“ и „В“. Тези показатели свидетелстват за значителни подобрения, но е необходимо да се продължи работата за по-нататъшно усъвършенстване на дейностите и потвърждаване стабилността на постигнатия напредък.

Въз основа на резултатите от повторната проверка бе предоставен предварителен доклад. Допълнителен доклад ще бъде предоставен и от представителите на младежката организация WANO.

За справка

Понастоящем всички организации, които експлоатират атомни електроцентрали, са членове на WANO, която функционира независимо от държавните и регулаторни органи и работи изключително от името и в интерес на своите членове – атомните електроцентрали.
В рамките на WANO между атомни електроцентрали от различни страни се извършват партньорски проверки, мисии за техническа поддръжка, обмен на информация за събития и други съвместни програми.. Структурата на WANO включва четири регионални центъра: Москва, Атланта, Париж и Токио.
Центърът на WANO в Москва обединява организации от Русия, България, Унгария, Казахстан, Куба, Литва, Полша, Словакия, Украйна, Армения, Финландия, Чехия, Китай, Индия и Иран.
Координационният център на WANO се намира в Лондон.

Източник: http://www.energyland.info/analitic-show-164842?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+energyland+%28Energyland.info+-

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19