ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – акредитация на лаборатория за контрол на индивидуалната ефективна доза

18.04.2012

На 12 април 2012 г., Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) получи акредитация за Орган за контрол от вида В – ИДК. Сертификатът за акредитация беше връчен на Дилян Петров, изпълнителен директор на ДП РАО, от инж. Елза Янева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”. Сертификатът за акредитация е със срок на валидност до 30 април 2016 г.

Лабораторията се намира на територията на Специализирано поделение „РАО – Козлодуй” към ДП РАО и е акредитирана да осъществява контрол върху индивидуална ефективна доза от външно облъчване [mSv], определена чрез измерване на индивидуалната еквивалентна доза Нр(10) [mSv] с индивидуален термолуминесцентен дозиметър.

Източник: http://dprao.bg/index.php?act=news&do=detailed&id=179

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари