ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Представители на ЕК и ЕБВР присъстваха на изпитания на ново съоръжение в ДП „Радиоактивни отпадъци” – съобщение за медиите

30.09.2017

В 8.00 часа на 29 септември 2017 г. приключиха 72-часовите изпитания в експлоатационни условия на Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) на материалите от извеждането от експлоатация (ИЕ).

 

Пробите бяха извършени с нерадиоактивни материали „имитатори” и имаха за цел да тестват функционалността на всички машини, системи и инфраструктура.
Новото съоръжение е от ключово значение за по-нататъшното успешно изпълнение на  дейностите, свързани с безопасно извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови мощности на АЕЦ „Козлодуй”.

        Проектирането и изграждането на Цеха се финансира от МФ „Козлодуй” (МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като част от безвъзмездната  помощ, която Европейският съюз оказва на България заради предсрочното спиране на блокове I-IV на атомната централа.

 

На изпитанията лично присъстваха представители от ГД „Енергетика” на Европейската комисия (ЕК) и от ЕБВР.
Наблюдението на тестовете в ЦНРД бе част от програмата за мониторингова проверка на хода на дейностите по ИЕ, която по установена практика се провежда два пъти годишно.

В рамките на посещението бяха обходени още: площадка „Радиана”, Машинна зала на четирите спрени блока, новото Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ) и Специализирано поделение „РАО – Козлодуй”.
В съпътстващите делови срещи мониторинговият екип изрази удовлетворение от актуалното състояние на проекта по ИЕ, като особено бе акцентирано на развитието на проекта за изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО, където реално е даден ход на строителството.

Беше подчертан още положителният момент за напредъка на ЦНРД във връзка с факта, че когато съоръжението бъде въведено в експлоатация, ще спомогне за преработването и освобождаването от контрол на вече натрупаните от ИЕ значителни количества материали.

Проверката на дейностите по ИЕ на площадка „Козлодуй” предшества две важни редовни заседания в седалището на ГД „Енергетика” на ЕК в Люксембург. На 11 и 12 октомври там ще се проведат Мониторингов комитет на МФК и заседание на Комитета за подпомагане на извеждането от експлоатация към ЕК. Заключителното събитие за 2017 г., свързано с контрол и отчитане на изпълнението по проекта по ИЕ – Асамблеята на донорите на МФ „Козлодуй”, е насрочено за 18 декември в Лондон.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари