ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АО АККУЮ НУКЛЕАР получи лицензия за производство на електроенергия – прессъобщение

17.06.2017

Управлението за регулиране на енергийния пазар (EPDK) в Турция издаде лиценз за производство на електроенергия на компанията АО АККУЮ НУКЛЕАР, която ще строи първата в страната АЕЦ – АЕЦ „Аккую“.

На 28 февруари 2017 г. АО АККУЮ НУКЛЕАР подаде заявление в EPDK за получаване на лиценз за производство на електроенергия.
В процеса на разглеждането му EPDK проучи всички документи, в това число и програмата за реализиране на проекта, уставните документи на компанията.
След задълбочен анализ на документацията, управляващият съвет на EPDK взе решение за одобрение на заявлението и издаване на лиценз на АО АККУЮ НУКЛЕАР за производство на електроенергия със срок на действие до 15.06.2066 г. (49 години) – решение № 7133 от 15.06.2017 година.

АО АККУЮ НУКЛЕАР очаква в близко бъдеще да получи окончателно разрешение за използване на земята за площадката на АЕЦ „Аккую“ от Министерството на горите и Министерството на финансите на Турция.
Освен това в близко бъдеще Турската агенция по атомна енергия (ТАЕК) трябва да издаде ограничено разрешително за строителство. То ще позволи да се пристъпи към строителството на т.нар „неядрена“ част на АЕЦ, например изкопът за ядрения остров, строителството на турбинния остров, спомагателните сгради и съоръжения.
Получаването на основния лиценз за строителството и изливането на „първия бетон“ се очаква през март 2018 година. Според подписаното Междуправителствено споразумение, предаването на Първи енергоблок на АЕЦ „Аккую“ трябва да се състои не по-късно от 7 години след издаването на всички разрешителни и лицензионни документи от страна на Турция.

За справка

Проектът за изграждане на първата в Турция атомна електроцентрала – АЕЦ „Аккую“, се реализира на основата на Междуправителственото споразумение, подписано между Русия и Турция в Анкара през май 2010 г. 
На 13 октомври 2011 г. ТАЕК предаде на АО АККУЮ НУКЛЕАР лиценз за площадката, а през декември 2013 г. утвърди Основен доклад за площадката, подготвен от АО АККУЮ НУКЛЕАР в рамките на Условията за действие на лиценза за площадката (приложим към изграждането на АЕЦ „Аккую“ с мощност 4800 MW).
На 1 декември 2014 г. Министерството на околната среда и градоустройството на Турция одобри разработената  от АО АККУЮ НУКЛЕАР Оценка за въздействието върху околната среда на проекта за АЕЦ „Аккую“.

На 25 юни 2015 г. Управлението за регулиране на енергийния пазар на Турция издаде на АО АККУЮ НУКЛЕАР предварителен лиценз за производство на електроенергия.
На 29 юни 2015 г. между АО АККУЮ НУКЛЕАР и турската компания „Дженгиз Иншаат“ (Cengiz İnşaat) бе подписан договор за проектиране и строителство на морски хидротехнически съоръжения на АЕЦ „Аккую“.
На 9 февруари 2017 г. ТАЕК одобри проектните параметри на площадката на АЕЦ „Аккую“, които бяха проучени, обосновани и представени в ТАЕК в рамките на Отчета за параметрите на площадката по проекта за строителството на АЕЦ „Аккую“.

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари