ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Литва – На Игналинската АЕЦ започват горещите изпитания на оборудването за изваждане и първична преработка на твърди РАО

11.06.2017

 На 9 юни компанията NUKEM Technologies GmbH (Германия, част от групата компании компании ASE) предаде на Игналинската АЕЦ комплексите за преработване и съхраняване на твърди РАО (КПХТРО В2,3,4) за извършване на “горещи изпитания.

Това стана след получаване в края на седмицата на лицензия от Държавната инспекция по безопасност на ядрената енергетика на Литва за експлоатация на оборудването и работа с радиоактивни отпадъци (РАО).

NUKEM Technologies GmbH е генерален изпълнител на съоръжаването на комплекса – междинно хранилища за ОЯГ и на комплекса за съхраняване на твърди РАО.

Според думите на генералния директор на компанията Томас Сайполд, в рамките на проекта за извеждане от експлоатация на Игналинската АЕЦ се извършва едно от ключовите събития – започва фазата на “горещите” изпитания и се работи с радиоактивни вещества.
На този етап РАО ще бъдат извадени от временните хранилища, сортирани и поставени в контейнери за по-нататъшното им превозване и преработване на отпадъците с ниска и средна радиоактивност.

За справка

През април 2017 година ИАЕЦ получи лицензия за промишлена експлоатация на междинното хранилище за ОЯГ (комплекс В1), с което започна началото на реализиране на крупния проект по извеждане от експлоатация на ИАЕЦ.

“Това е пилотен проект за извеждане от експлоатация на АЕЦ с руски дизайн. Засега аналог на предадения на клиента комплекс не съществува”, съобщи Томас Сайполд.
Този комплекс ще осигури на централата съвременно технологично оборудване за ефективна реализация на дългосрочна стратегия за управление на РАО – продължи той.

Процесът на извеждане от експлоатация на ИАЕЦ е реализира с финансовата подкрепа на Международния фонд за извеждане от експлоатация на ИАЕЦ под ръководството на ЕБВР.
Международният фонд за извеждане от експлоатация на ИАЕЦ се финансира от ЕС, а също и от Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Холандия, Полша, Испания, Швеция, Великобритания, Норвегия и Швейцария.

Източник: http://www.energyland.info/analitic-show-159548?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+energyland+%28Energyland.info

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари