ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ВВЭР – специфика на проектите в чужбина

22.05.2017

На МНТК-2017 обширен доклад “Новите предизвикателства и задачи за развитието на технологията ВВЭР” изнесе заместник главният конструктор на ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ Игорь Щекин.
Той се спря и на особеностите на работата с чуждестранните клиенти.

 

Засегнати бяха следните въпроси:

        Участието на Гидропресс – Конструкторското бюро участва във всички основни етапи при подготовката и реализацията на проектите в чужбина. Взема също участие при монтажа на оборудването, въвеждането в експлоатация и при другите бстадии от жизнения цикъл на енергоблоковете.;
Индивидуалност на изискванията – Долкадчикът отдели няколко главни направления , по които чуждестранните клиенти имат индивидуални изисквания. Посочени бяха и допълнителни изисквания от страна на чуждестранните клиенти при обосноваване на проектите. Например – изискванията към външни динамични въздействия са по-строги в сравнение с руските норми.;

Сеизмичните въздействия – обърнете внимание на различните специфични изисквания за сеизмична устойчивост при проектите в чужбина.

Финландският опит – Докладчикът специално се спря на един важен пример за взаимодействие с чуждестранен клиент – разчетното обосноваване ресурса на корпуса на реактора на АЕЦ “Ханхикиви-1”.

Примери за нови решения – В заключителната част на доклада си Игорь Щекин се спря на някои нови решения, които са били реализирани в проектите на реакторните установки за чуждестранните клиенти.

Подробности на: http://www.atominfo.ru/newsp/w0829.htm

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари