ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Ехо от МНТК-2017 – интервю с Людмил Неделчев от АЕЦ “Козлодуй”

22.05.2017

В ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ от 16 до 19 май се проведе 10-та международна научно-техническа конференция “Осигуряване безопасността на АЕЦ с ВВЭР

На въпросите на кореспондентите на електронното издание AtomInfo.Ru отговори участникът в конференцията Людмил Неделчев (АЕЦ “Козлодуй”).

 

Господин Неделчев, Вие не за първи път вземате участие в конференцията на ОКБ „ГИДРОПРЕСС“?

Да, и аз считам, че тази конференция е много добър вариант за обмяна на опит по експлоатацията и по други въпроси на технологията ВВЭР-1000.
Тук присъстват представители на организации, които имат такива блокове. Както знаете, у нас на АЕЦ “Козлодуй” също има два блока с реактори ВВЭР-1000 – това са пети и шести блок на нашата централа.

На конференцията аз срещнах познати колеги, с които сме работили съвместно – от Курчатовския институт, ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ и от други организации. Обменът на мнения бе много полезен.

Моят доклад на конференцията бе озаглавен “Ресурс на реактора тип ВВЭР-1000 по критерии студена крехкост на метала на корпуса на реактора”.

Както знаете, у нас в България сега се изпълнява мащабна програма за продължаване сроковете за експлоатация (ПСЕ) на пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”.

В това направление ние извършихме много работа съвместно с ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ и други руски организации. На пети блок участваха и европейски организации.

Моята прека работа е свързана с корпуса на реактора, в частност,с определяне на флуенса на повърхността на корпуса и с изпитанията на образците-свидетели.

Вие сте изпълнявали разчетни или експериментални работи?

И едните и другите. Отначало изпълняваме експерименталните работи, после ги потвърждаваме (или не потвърждаваме, както се получи) по разчетен път. При нас всичко бе потвърдено.

Според резултатите от нашата работа ние считаме, че сме успели да потвърдим срок за експлоатацията от 60 години и на пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”.

Тоест, по корпуса на реактора до 60 години ограничения няма?

Ограничения по критерия крехкостно разрушаване няма. А това е най-важният критерий за корпуса на реактора.

Как Вие самият мислите – вашите корпуси ще могат ли да работят и над 60 години? Интересуваме се от личното Ви мнение като специалист.

Трябва да се направят съответните изследвания. Но ако ме питате за личното ми мнение, струва ми се, че по отношение на корпусите на реакторите отговорът ще бъде “Да, възможно е”.

Благодарим Ви, господин Неделчев, за интервюто за AtomInfo.Ru.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19