ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Десета международна научно-техническа конференция “Осигуряване безопасността на АЕЦ с реактори ВВЭР” с българско участие

15.05.2017

От 16 до 19 май 2017 година ОКБ «ГИДРОПРЕСС» провежда десетата международна научно-техническа конференция “Осигуряване безопасността на АЕЦ с реактори ВВЭР (МНТК-2017).

 

В конференцията ще вземат активно участие руски и чужди специалисти от конструкторски, проектни организации, машиностроителни заводи, научно-изследователски институти и атомни електроцентрали.

Целта на предстоящата конференция е да предостави на специалистите възможност за обмен на опит, постижения и информация по въпросите свързани с безопасността, модернизацията и продължаване срока за експлоатация (ПСЕ) на АЕЦ с ВВЭР.

Конференцията ще се проведе в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», град Подольск, Московска област.

 

Тематика на конференцията

Докладите, които ще бъдат представени на конференцията, ще бъдат посветени на решаване на въпросите за осигуряване работоспособността и безопасността на АЕЦ с реакторни установки ВВЭР в процеса на проектиране, извършване на научно-изследователски и опитно-конструкторски работи (НИОКР), експлоатация и извеждане от експлоатация.

Докладите на участниците ще бъдат представени в седем секции:

Секция 1: Разработка и верификация на разчетните кодове за обосноваване на безопасността;

Секция 2: Вопроси по обосноваване на проектно-технически решения и експериментална подкрепа при проектиране и въвеждане в експлоатация на АЕЦ;

Секция 3: Гориво и използването му; физика на активната зона;

Секция 4: Проблеми на експлоатацията, контрол и управление, диагностика, модернизация и продлжаване ресурса на действащите АЕЦ;

Секция 5: Материалознание, здравина и водно-химически режим;

Секция 6: Иновационни реакторни установки;

Секция 7: Въпроси на разработка, верификация и използване на CFD кодове в ядрената енергетика.

 

Българското участие

На 17 май от 9:40 часа българският специалист Людмил Неделчев от АЕЦ “Козлодуй” (ръководител група „Ресурс на основно оборудване“)  ще изнесе доклад ”Ресурс на реактор тип ВВЭР-1000 по критерии студена крехкост на метала на корпуса на реактора”.

Източник: http://www.gidropress.podolsk.ru/ru/conferences/mntk2017.php

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари