ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Франция няма да успее да постигне целевите показатели за съкращаване емисиите от парникови газове, ако същевременно ще намалява дела на ядрената енергетика – експертно мнение

24.04.2017

 Академията на науките на Франция счита, че страната не може да постигне значително намаляване на емисиите от парникови газове, ако същевременно ще намалява дела на ядрената енергетика в енергийния баланс, съобщава „World Nuclear News“.

В съответствие с приетия във Франция закон за преминаване към зелената енергетика, до 2030 година страната трябва да намали до 2030 година емисиите на парникови газове до 2030 година с 40% и до 2050 година със 75% в сравнение с нивото от 1990 годна.

Освен това, към 2050 година потреблението на енергия трябва да се намали двойно в сравнение с 2012 година.
Към 2025 година делът на възобновяемите източници трябва да достигне 32%, делът на ядрената енергетика да спадне от 75% до50%.

В специално изявление от 19 април 2017 година френската академия призовава по-точно да се обърне внимание на “физическите, технологичните и икономическите ограничения” при обсъждането и приемането на стратегията в сферата на енергетиката.

“Използването на ядрената енергия обективно представлява най-ефективния начин за намаляване дела на изкопаемото гориво при производството на електроенергия”, отбелязват академиците.

Учените напомнят, че ВЕИ се отличават с непостоянство на производството, което трябва да бъде балансирано от други енергийни източници.

“Някои може да считат, че прехвърлянето на електроенергия на нивото на цяла Европа ще може да отстрани този проблем. Но продължителните нощи настъпват в Европа навсякъде почти по едно и също време, а антициклоните обхващат няколко съседни държави едновременно”.

Академиците отбелязват, че технологиите за съхраняване на електроенергията произведена от ВЕИ, все още не са достатъчно усъвършенствани или са прекалено скъпи.
Освен това, нарастването на парка от ВЕИ ще изисква значително разширяване на електропроводната енергийна система.

Академията се позовава на опита на Германия, където на фона на постепенното намаляване на дела на АЕЦ и увеличаване дела на ВЕИ – производството на въглищните ТЕЦ остава практически неизменно (55%).

Нещо повече – наложи се Германия да пуска в експлоатация нови въглищни електроцентрали, с цел да балансира работата на възобновяемите генерации.
Съответно, Германия си остава най-големият в Европа източник на емисии от парникови газове, отбелязват френските академици.

Източник: http://www.atominfo.ru/newsp/w0661.htm

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари