ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Беларуското Министерство на енергетиката отговори на критиките на Литва за непълния характер на SEED-мисията на МААЕ

30.01.2017

Министерството на енергетиката (МЕ) коментира изявлението на МВнР на Литва за това, че проведената в Беларус от 16 до 20 януари мисия на МААЕ за оценка на безопасността на Беларуската АЕЦ  (SEED-мисия) носи, изглежда, непълен характер.

 

Какво твърди Литва?

След завършване работата на мисията в Беларус ръководителят на МВнР на Литва Линас Линкявичюс изрази безпокойство във връзка с това, че експертите на МААЕ са отчели за изпълнено от Беларус на необходимото ниво влиянието на външните и вътрешните рискове за Беларуската АЕЦ.
Той нарече подадената информация в МААЕ от Минск като “крайно селективна и избирателна” и отбеляза, че експертите на мисията проверяват само тези сегменти, които посочва поканилата ги страна.
В този случай в Минск, получавайки положителни оценки от работата на такива мисии, обичат “да обобщават, сякаш буквално се говори за успех на целия проект”.

 

Доводите на МЕ на Беларус

В тази връзка от МЕ на Беларус напомнят, че решението за провеждане на мисията SEED е взето от беларуската стана в съответствие с препоръките, изложени в решението на 6-то Съвещание на страните по конвенцията Еспо като допълнителни мерки за укрепване на доверието между страните.
Една от точките на този документ призовава Беларус и в бъдеще да разработва мерки по укрепване на доверието, включително и чрез изпращане в МААЕ на предложение за организиране мисия SEED с цел извършване на оценка на критериите и резултатите от изследванията за избор на площадка за атомната електроцентрала, а също така нейното изграждане и експлоатация, с цел осигуряване на пълната и безопасност.

 

“През юли 2016 година в хода на предварителната мисия SEED беларуската страна съвместно с експертите на МААЕ разработи техническо задание, в което са определени модулите на дадената мисия, които са в пълно съответствие с посочената по-горе препоръка на Съвещанието на страните по Конвенцията Еспо”, подчертават от МЕ.

 

Какво оценяваха експертите на МААЕ?

От Министерството на енергетиката информираха, че по време на мисията SEED, която се проведе от 16 до 20 чнуари 2017 година, е бил извършен анализ на външните въздействия, характеристика на външните въздействия както от природен, така и от техногенен характер, изучаване на проектните параметри на площадката, осигурявнето на мониторинг на площадката за строителството, осигуряване мониторинг на площадката и околната среда и вземане предвид поуките от аварията на АЕЦ “Фукушима-1”.

 

Резултатите от мисията SEED

В равносметката от мисията експертите на МААЕ отбелязаха, че параметрите на проекта на централата отчитат характерните за площадката външни заплахи, такива като земетресения, наводнения и екстремални природни явления, а също и събития предизвикани от човешкия фактор.
Международните експерти са отбелязали, че програмите за мониторинг на заплахите, които ще се реализират през времето на целия жизнен цикъл на Беларуската АЕЦ, са достатъчни и по съответния начин са предвидени в проекта на централата.
Също се отбелязва, че беларуската страна е взела допълнителни мерки, свързани с външни събития в светлината на поуките от аварията на Фукушима.

В резултат на мисията SEED на Беларус е предложено и по-нататък да усъвършенства лицензната документация, относно информацията за електромагнитните въздействия и мълниите, за параметрите на сеизмичното движение на грунта на площадката, а също да отделя внимание на по-нататъшното усъвършенстване на мерките за безопасност, изложени в доклада на МААЕ за аварията на Фукушима.

Източник: http://news.21.by/other-news/2017/01/28/1290417.html

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари