ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЯР представи дейността си за 2016 година пред обществеността

18.01.2017

Основното заключение на международните експерти, участвали в последващата Integrated Regulatory Review Service (IRRS) мисия на МААЕ, която се проведе в АЯР през 2016 г. е, че Агенцията е постигнала забележителен напредък в сравнение с 2013-та и е демонстрирала сериозен ангажимент за реализиране на стандартите на Международната агенция.

 

Това каза председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов по време на годишната пресконференция, организирана от Агенцията на 17 януари 2017 година.

Господин Костов добави, че настоящата година е много важна за Агенцията за ядрено регулиране, тъй като през 2017-та българският регулатор ще отбележи 60 години от основаването си.
Пред журналистите, той изрази своето мнение, че с “общи усилия ще успеем да дадем повече увереност на нашите лицензианти и на цялото общество, че АЯР е отговорна и компетентно дава своя принос за високото ниво на ядрена безопасност и радиационната защита в нашата страна”.
Председателят на АЯР подчерта още, че Националната инфраструктура на Република България за осигуряване на ядрената безопасност и радиационната защита е създадена и се поддържа в съответствие с европейското законодателство и препоръките на Международната агенция за атомна енергия и Международната комисия по радиационна защита.
Според него, резултатите от радиационния мониторинг на околната среда показват, че радиационният фон в страната не е повлиян от експлоатацията на ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).

По време на пресконференцията, журналистите бяха запознати и с дейността на Агенцията по отношение на лицензирането на ИЙЛ, в това число на нова високотехнологична апаратура за медицински цели.
В тази връзка през изминалата година бе лицензиран и въведен в експлоатация, в УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив, първият в страната „кибер нож“, който е иновация в лечението на туморни образования.

Сред темите на пресконференцията бяха още изпълнението на мерките по Националния план за действие в отговор на аварията във Фукушима, промените в нормативната уредба през изминалата година, дейностите по удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, увеличаване на топлинната мощност на централата, поетапния преход на блок 6 към експлоатация с усъвършенствано ядрено гориво (тип ТВСА-12), както и сътрудничеството на АЯР с Международната агенция за атомна енергия и с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия.

Източник: http://www.bnra.bg/bg/news/20170117

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19