ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Маневрени режими на работа на АЕЦ – въведение

01.03.2017

Способността на ядрените енергоблокове да работят в режим на следене на натоварването, или просто казано, маневриране, директно влияе на показателите за конкурентно-способност на АЕЦ.

 

 

Предпоставки за въвеждане

За всяка електроцентрала, независимо от това, с какво гориво работи, по подразбиране е за предпочитане базовия режим на натоварване. Проблемът освен технически е свързан и с влошаване на основните показатели за икономическа ефективност.

Но в енергийните системи на повече от държавите по света в базов режим, по правило, работят АЕЦ – така се е получило исторически.
Делът на разходите за гориво на АЕЦ в себестойността са по-ниски, отколкото при газовите или въглищните централи, но изграждането им струва по-скъпо.
Това при равни други фактори прави експлоатацията на АЕЦ в маневрен режим по-малко изгодна от икономическа гледна точка.

В последно време разбирането, какъв трябва да бъде оптималния режим на работа на енергоблоковете на АЕЦ се променя.
Това означава, че въпросът за функциониране на АЕЦ в маневрен режим за осигуряване на стабилната работа на енергийната система трябва вече да се постави на дневен ред.

 

Същност на маневрирането на АЕЦ

Като правило, когато става дума за работата на АЕЦ в маневрен режим, се има предвид не радикално разтоварване или периодично преминаване в режим на пълно спиране, а само възможност за сравнително неголям регулировъчен диапазон (20-30% от номиналната мощност) в нощните часове или в почивните дни.

Например, обсъжда се в проектите на “стандартна” АЕЦ с 4 енергоблока с реактори от типа ВВЭР‑1200 в подобен режим да се осигури сумарно разтоварване от 960–1440 MW електрическа мощност, което ще има положителен ефект за енергийната система като цяло.
От друга страна, работата на енергоблоковете на АЕЦ в базов режим намалява термичните и термо-механичните натоварвания на материалите на активната зона и основното оборудване на реакторната установка, което от своя страна способства за увеличаване на срока на експлоатация на оборудването и се отразява положително на безопасната експлоатация..

По този начин, за да се осигури маневреност на АЕЦ, трябва да се намерят отговорите на следните въпроси:
в каъв диапазон и с каква цикличност е допустимо изменението на мощността от техническа гледна точка (надеждност и безопасна експлоатация), а също така от гледна точка на икономиката (неизбежното намаляване на коефициента на използване на инсталираните мощности – КИИМ при маневрирането).

 

Важно е да се знае

Регулирането на мощността в енергийната система може да става в четири основни режима.

Работа в базов режим предполага, че се подържа номиналната мощност на енергоблока с незначителни отклонения.

Първично регулиране на честотата на мрежата – това е автоматично регулиране, основано на изменението на локалната честота за време от няколко секунди, за да се установи балансът между производството и товара, а също и за стабилизация на честотата.

Вторично регулиране на честотата на мрежата – ръчно или автоматично – извършва се на генериращия обект с цел възстановяване на честотата и полезната мощност до стационарните им стойности в продължение на няколко минути.

Режимът на регулиране на мощността в рамките на денонощието по подразбиране предвижда използване на програми за изменение на мощността на енергоблока (по правило – едно или две изменения).

Източник: списание Атомный эксперт

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари