ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


“До 2020 година държавната помощ за изграждане на АЕЦ ще изчезне напълно”, – Алексанър Локшин

27.12.2016

В серия от публикации ще ви запозная с особеностите на развитието на руската ядрена енергетика базирани на обширно интервю на първият заместник генерален директор на «Росатом» Александр Локшин за руския вестник Комерсант.
Основните акценти са свързани със строителството на АЕЦ, икономиите и държавния бюджет.

 

Комерсант: След аварията на японската АЕЦ “Фукушима-1” през 2011 година за пореден път се заговори за необходимостта да се засилят мерките за безопасността на АЕЦ.
Нямате ми усещането, че ядрената енергетика постепенно попада във финансовия “капан на безопасността”, когато системите за предпазване от аварии стават все по-сложни и все по-скъпи, увеличавайки по този начин цената на новите блокове?
Аз съм виждал оценки, където разходите за такива системи се оценяват едва ли не до 80% от стойността на самата централа.

А. Локшин: Аз такива оценки не съм виждал. Съгласен съм, че системите за безопасност – представляват значителна част, но не повече от 20% от стойността на АЕЦ.
Действително, през последните 30-40 години изискванията към системите за безопасност се увеличиха, и това стана още преди “Фукушима”.
Нашият проект АЭС-2006 бе проектиран преди тези събития и беше вече разчетен на тази ситуация, в която се оказаха блоковете на японската АЕЦ.

Да, системите за безопасност на АЕЦ са по-скъпи, отколкото на традиционните енергийни източници, и това, естествено, повишава стойността на изграждането и на експлоатацията им, което намалява тяхната конкурентна способност.
Но, както вече съм казвал, конкурентната способност се измерва по няколко критерии и АЕЦ имат своите предимства – например, ниската горивна съставляваща и продължителният, не по-малко от 60 години, срок за експлоатация. Те компенсират високата стойност на изграждането им.
Инфлацията също влияе на стойността на построяването на АЕЦ.
Разбираемо е, че колкото тя е по-голяма, толкова по-скъпи стават парите и толкова по-голяма е стойността на обекта, който се изгражда няколко години.
Затова в условията на висока инфлация конкурентната способност на АЕЦ малко намалява, а при ниска – се увеличава.

Ако трябва да отговоря по-просто, то разбира се, системите за безопасност през последните 30-40 години станаха по-скъпи, но това не поставя под въпрос конкурентната способност на АЕЦ.
Освен това, с използването на реактори, основани на нови принципи, с друга физика на активната зона, се изменят и изискванията към системите за безопасност.
Стойността на системите за безопасност за БРЕСТ, например, трябва да бъде значително по-малка, отколкото за типичния реактор на топлинни неутрони.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари