ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Руските физици проучват, с какво може да се замени оловото в слънчевите батерии

24.12.2016

Досега резултатите показват, че замяната на оловото намалява ефективността на слънчевите батерии, а единственият метал, който повишава ефективността им е още по-токсичният живак.

 

Учените от Солоковския институт за наука и технологии, Института по физикохимията на РАН (Руската академия на науките) и МГУ (Московския държавен университет) са изследвали замяната на токсичното олово в слънчевите батерии с катиони на един, два, три и четири-валентни метали и са проследили, как тази замяна влияе на ефективността им, съобщи пресслужбата на Солоковския институт.
Резултатите от направените изследвания също са показали, че такава замяна намалява ефективността на слънчевите батерии. Резултатите са публикувани в научното списание  Journal of Physical Chemistry Letters.

“резултатите от нашето изследване показват принципната възможност за замяна на оловото с други метли, затова е необходимо да се продължи работата в това направление”, цитира прес-съобщението думите на Павел Трошин, един от авторите на изследването.

Подробности за изследванията в тази област

Изледванията за използване на слънчеви батерии на базата на перовскитите, минерали, открити в Урал през 1839 година, се водят активно през последните години – http://atominfo.bg/?p=21833 .
Интересът към перовскитните слънчеви елементи е свързан с постигнатия КПД на преобразуване на светлината над 22%, което е сравнимо с параметрите на най-добрите силициеви слънчеви батерии.
Обаче в състава на перовскитните слънчеви батерии участва оловото – нестабилен и токсичен метал, затова учените търсят начини за замяна на неговите атоми с други.

Цитираните изследвания се отнасят до замяна на оловото в перовскитните батерии с други метали.
Те показаха, че замяната на оловото с едновалентни катиони (например, мед или сребро) не намалява ефективността на слънчевите батерии.
Докато въвеждането в перовскитната структура на катиони с валентност над втора (бисмут (III), калай (IV), индий индий (III)) водят до рязко намаляване на ефективността на преобразуване на светлината практически до нула.

Според думите на Павел Трошин, единственият засега материал, с замяната на който се повишава ефективността на батериите е още по-токсичният живак.
Все пак, резултатите от изследванията показват, е възможно оловото да бъде заменено, и трябва изследванията да бъдат продължени.

Източник: http://tass.ru/nauka/3880091

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари