ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Дейностите по извеждане на спрени ядрени мощности бяха обсъдени на международен форум в Козлодуй

10.12.2016

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) бе домакин на международен семинар за обмяна на опит в дейностите по извеждане от експлоатация (ИЕ) на спрени ядрени мощности.

 

Събитието се състоя на 7 и 8 декември 2016 година.

В него взеха участие експерти и мениджъри от трите страни – получатели на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз за целите на извеждането (Словакия, Литва и България).
Реализацията на семинара бе насърчена от Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие, чиито представители също участваха в работата му.
Във форума се включиха и експерти от Агенцията за ядрено регулиране и министерството на енергетиката.

Това бе втора среща в след състоялата се в Словакия през 2015 г. Българското домакинство на форума на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ даде възможност детайлно да бъдат представени и обсъдени теми и конкретни аспекти от реално случващите се дейности по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“.

 

„Смятам, че всяка една от страните и институциите, представени тук, се сблъскват с различни проблеми, които ще бъдат откровено споделени, за да се потърсят решенията им в общия опит.
А той е уникален и вярвам, че ще послужи в бъдеще на професионалната общност”, каза при откриването на срещата изпълнителният директор на ДП РАО – Дилян Петров.

В двата дни на семинара бяха разгледани въпроси, свързани с: планиране на дейностите по ИЕ, критични точки; оценка на разходите по ИЕ, управление на риска и планиране на непредвидени разходи; изграждане на необходима инфраструктура и съоръжения за безопасно извеждане и др.
Всяка тема бе последвана от оживени дискусии, в които бе направен паралел между трите аналогични проекта, техническите и управленските подходи, прилагани при реализацията им.

 

В рамките на програмата участниците посетиха машинна зала на 1-4 блок, новоизградените площадки за съхранение на материалите от извеждането, Цеха за раздробяване и дезактивация на материалите, който предстои да бъде въведен в експлоатация, както и действащия Цех за преработка на радиоактивни отпадъци, генерирани от експлоатацията на атомната централа.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари