ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Справка за текущите проекти по удължаване на срока на експлоатация на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“

26.10.2016

Във връзка с проявеното неразбиране относно същността на “обосновката за възможността за ПСЕ на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ демонстрирано от редица национални медии и уважавани от някои ядрени дисиденти, публикувам този документ.
Убеден съм, че верните ми читатели ще се радват да узнаят повече по темата.
Моля, четете внимателно. Всяка фраза има съществено значение.

Удължаване на срока на експлоатация на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години

Договор

Възложител: АЕЦ „Козлодуй“
Изпълнител: Консорциум АО „Русатом Сервис“ – ОАО „Концерн Росенергоатом“ – EDF (Франция)
Подписан: 29.09.2014 
Срок: 27 месеца, завършване на дейностите – 31.12.2016
Подизпълнители: АО „ОКБ ГИДРОПРЕС“, АО „ЦКБМ“, НИЦ „Курчатовски институт“, ФГУП „ЦНИИ КМ „Прометей“, ООО „НСУЦ „ЦМиР“, АО „Атомтехенерго“, АО „ОКБМ Африкантов“, АО „НПО ЦКТИ“, АО „НПФ „ЦКБА“, АО „Атоммашекспорт“, ООО „Ресурс“, АО „ВНИИАЕС“, „Риск Инженеринг“ АД (България) 

 

Въведение

АЕЦ „Козлодуй“ е единствената АЕЦ в България и основен производител на електроенергия в страната, осигуряващ повече от една трета от общия годишен обем от производството на електроенергия.

В момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят Пети и Шести енергоблок с реактори ВВЕР-1000/В320 с обща електрическа мощност 2000 MW. Енергоблоковете са въведени в експлоатация съответно през 1987 г и 1991 гoдина. Срокът на експлоатация на енергоблоковете е определен от проекта за АЕЦ и е 30 години. Сроковете на действие на лицензите на Пети и Шести енергоблок изтичат през 2017 и 2019 година.

През 2012-2014 г. от консорциума ОАО „Концерн Росенергоатом“ – EDF (Франция) бе извършено комплексно обследване и оценка на фактическото състояние на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ – първи етап от проекта за удължаване на срока на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“.

В резултат на изпълнените дейности от първия етап на проекта по удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ бе разработена Програма за подготовка за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, в която са планирани мерки за реализиране на втория етап на проекта.

Съществена част от целия обем на дейностите в съответствие с Програмата е включена в обхвата на договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „Русатом Сервис“ – ОАО „Концерн Росенергоатом“ – EDF (Франция).

 

Организация на дейностите

Лидер на Консорциума е АО „Русатом Сервис“ – компания-интегратор на общото сервизно предложение на предприятията на руската държавна корпорация „Росатом“. За организиране на изпълнението на дейностите, АО „Русатом Сервис“ регистрира на територията на България свой филиал. Филиалът на АО „Русатом Сервис“ се намира на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

 

В рамките на консорциума АО „Русатом Сервис“ е основен изпълнител на дейностите и представлява консорциума при официалните комуникации с АЕЦ. АО „Русатом Сервис“ привлича за изпълнение на дейностите подизпълнители, осъществява организацията по изпълнение на дейностите и управлението на проекта.

Другите членове на Консорциума – ОАО „Концерн Росенергоатом“ (оператор на всички руски атомни електроцентрали – общо 34 енергоблока) и EDF (оператор на всички френски АЕЦ, 58 енергоблока), както и експлоатиращите организации на двете страни, осигуряват прилагането в проекта на целия натрупан руски и европейски опит по удължаване на срока на експлоатация.

 

 

За изпълнение на дейностите по проекта АО „Русатом Сервис“ е привлякъл следните подизпълнители:

1.АО ОКБ „ГИДРОПРЕС“

АО ОКБ „ГИДРОПРЕС“ е главният конструктор на реакторни установки от типа ВВЕР, в това число е и главен конструктор на реакторните установки на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ с реактори от типа ВВЕР-1000 (модел В-320).

АО ОКБ „ГИДРОПРЕС“ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на реакторната установка.

2. АО „АТОМТЕХЕНЕРГО“

АО „Атомтехенерго“ е руският лидер в областта на организацията, управлението и изпълнението на дейностите по въвеждане на АЕЦ в експлоатация.

АО „Атомтехенерго“ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топломеханичното оборудване и тръбопроводите от първи и втори контур, дизел-генераторните електростанции, транспортно-технологичното оборудване.

3. „Риск Инженеринг“ АД (България)

„Риск Инженеринг“ АД е инженерингова компания, която е специализирана в областта на предоставяне на пълния спектър от инженерингови и консултантски услуги в енергийния сектор чрез изпълнение на проекти от национално и международно значение, включвайки оценки и управление на рисковете и надеждността при експлоатацията на сложни проекти в енергийната и химическата промишленост.

„Риск Инженеринг“ АД е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на строителните конструкции, в това число и на защитната херметична обвивка и системите за пренапрежение на защитната херметична обвивка.

В проекта също така участват:

НИЦ „Курчатовски институт“ – научен ръководител на реакторните установки ВВЕР

ФГУП ЦНИИ КМ „Прометей“ – основния изследователски център за проучване на конструктивни материали за обекти от ядрената енергетика.

АО „ОКБМ Африкантов“ (Нижний Новгород) – притежава съвременни технологии и ноу-хау, заема водещи позиции при създаване на много видове енергийно оборудване

 

Статус:

Напълно са завършени дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топлообменното, помпеното, транспортно-технологичното и електротехническото оборудване, тръбопроводите и арматурата, строителните конструкции на сградите и съоръженията според резултатите от комплексното обследване.

Резултат: обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система на техническо обслужване и ремонт (ТОиР), могат безопасно да се експлоатират до 2047 година при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните им характеристики. Резултатите от дейностите (30 години допълнителна експлоатация) за Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ съответстват на резултатите, получени при удължаването на срока на експлоатация на АЕЦ в Русия.

Многогодишната експлоатация на енергоблоковете с ВВЕР-1000, в това число и в Русия, показва голямата им надеждност и правилността на избраните проектни принципи за осигуряване на безопасността. Общо тези енергоблокове имат повече от 900 реакторни години безаварийна експлоатация.

Към настоящия момент АЕЦ „Козлодуй“ може да подаде необходимите документи в Агенцията за ядрено регулиране за подновяване на лицензията за експлоатация на Пети енергоблок за нов 10-годишен срок.

 

Удължаване на срока на експлоатация на Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години

Възложител: АЕЦ „Козлодуй“
Изпълнител: Консорциум АО „Русатом Сервис“ -  „Риск Инженеринг“ АД
Подписан: 28.01.2016 
Срок: 30 месеца, завършване на дейностите – 31.07.2018
Подизпълнители: АО „ОКБ ГИДРОПРЕС“, АО „ЦКБМ“, НИЦ „Курчатовски институт“, ФГУП „ЦНИИ КМ „Прометей“, ООО „НСУЦ „ЦМиР“, АО „Атомтехенерго“, АО „ОКБМ Африкантов“, АО „НПО ЦКТИ“, АО „Атоммашекспорт“, ООО „Ресурс“, АО „ЦНИИТМАШ“ 

 

Статус:

Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „Русатом Сервис“ – „Риск Инженеринг“ АД бе подписан на 28.01.2016 година в рамките на Междуправителствената руско-българска комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество в София. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца, а за завършването на дейностите – 31.07.2018 година.

Към настоящия момент са разработени методологии и програми за обследване. Изпълнява се ключовата задача за 2016 година – обследване на техническото състояние на оборудването и тръбопроводите на Шести енергоблок по време на плановия годишен ремонт (октомври-ноември).

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари