ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Проектът за Балтийската АЕЦ се вписва в концепцията за енергийната политика на ЕС

29.10.2016

 В Западна Европа въпросът за ядрената енергетика става особено актуален на фона на приетия курс за декарбонизация и постигане на целите на Парижката среща на върха за климата.

В Брюксел се проведоха дебати на тема: “Инвестиции в ядрената енергетика на Европа – създаване на здрава основа за модернизация и финансиране на проектите (Investments in nuclear energy in Europe: building a long-term framework to allow the upgrading and financing of projects), организирани от “Европейски беседи” (Les Entretiens Europiens). В мероприятието взеха участие представители на водещи компании в ядрения отрасъл, международни организации, а също представители на научната и експертна общност.
Главна тема на обсъжданията стана ролята на ядрената енергетика в бъдещия енергиен баланс на Европа.

В рамките на форума се проведоха кръгли маси по различните аспекти на инвестициите в проекти на ядрената енергетика в Европа.
Също се проведе дискусия с участието на представители на ДК Росатом, които представиха презентации на европейските проекти на компанията.

Алексей Лохов, заместник директор по развитие на бизнеса на «Росатом Франс», разказа, че в последно време компанията увеличава присъствието си по света, и, на първо място, в Западна Европа.
”Росатом заема лидерски позиции и около половината от международния пазар. На първо място, ние сме по-евтини от конкурентите доколкото Росатом извършва серийно строителство на енергоблокове, в това число и в Европа.
Освен това в много от нашите проекти европейските компании вземат съвсем непосредствено участие.
Наред с експортните проекти, Росатом реализира мащабна програма за ново ядрено строителство и ПСЕ на съществуващия парк в Русия”.

А. Лохов отбеляза, че на европейския пазар инвестициите в ново ядрено строителство стават все по-малко привлекателни.
”Отчитайки нарастващото търсене на електроенергия, при съществуващите институционални условия, най-приемливият вариант за осигуряване на устойчив базов товар, допълнително към ПСЕ на съществуващите мощности, може да стане вносът на евтина нисковъглеродна електроенергия”, подчерта той.

Дмитрий Суханов, генерален директор на АО «Атомэнергопромсбыт» (част от ДК “Росатом”) се изказа по темата: “От конкуренция към сътрудничество с ЕС: примерът на Калининград”
Той на свой ред, обърна внимание на необходимостта.от продължаване на взаимната интеграция на пазарите на електроенергия, която ще способства за устойчивото функциониране на енергийните системи, особено при голям дял на ВЕИ в генериращите структури.

Задачата за повишаване на свързаността на енергийните пазари и устойчивостта на енергийните системи може да бъде решена за сметка на мрежовата инфраструктура на новите АЕЦ. В случая с Балтийския регион – тази роля би могла да изпълни Балтийската АЕЦ.

“Проектът е позициониран в рамките на концепцията за енергийната политика на ЕС. Реализацията му ще способства за стабилизиране на цените на електроенергията, намаляване на емисиите от CO2, а също и за съществено повишаване на надеждността на електроснабдяването на потребителите в региона”, отбеляза той.

Клод Фишер, директор на “Европейски беседи”, отделно благодари на представителите на ДК “Росатом” за готовността към открит конструктивен диалог.

В дебатите също участва и директорът по ядрена безопасност и горивен цикъл към Генералния директорат по енергетика на ЕК Масимо Гариба, който отбеляза, че сега на Европа са и необходими дългосрочна визия и дългосрочни перспективи в областта на ядрената енергетика.

Дебатите “Инвестициите в ядрената енергетика на Европа – създаване на здрава основа за модернизация и финансиране на проектите” са учредени от организацията “Европейски беседи” (Les Entretiens Europiens), дейността на която е насочена към организиране на изследвания и дискусии по ключовите научни, икономически и социални аспекти на ядрената енергетика в Европа и по света.
Мероприятието, което само по себе си е площадка за открити дискусии между представители на политическите, деловите и академичните кръгове се провежда ежегодно от 2002 година.

Източник: http://www.energyland.info/analitic-show-152099?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+energyland+%28Energyland.info

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19