ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


България подписа две споразумения с МААЕ за участие в международни мрежи за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност

18.10.2016

По време на 60-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), състояла се от 26 до 30 септември 2016 г. във Виена, България подписа две споразумения с МААЕ за включване в международни мрежи за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност.

На 27 септември бе подписано споразумението за включване на страната ни в Световна мрежа за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност – Global Nuclear Safety and Security Network (GNSSN).
От страна на МААЕ споразумението бе подписано от зам.-генералния директор и ръководител на департамента по ядрена безопасност и сигурност г-н Хуан Карлос Лентихо, а от българска – ръководителят на делегацията ни за конференцията ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР.

 

Световната мрежа за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност (GNSSN) е един от елементите на Световната структура за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност (GNSSF), свързана със споделянето на информация и познания между глобалната експертна общност. Това включва взаимодействие между членовете, което може да подпомогне работата, свързана с ядрената безопасност и по въпросите на сигурността. GNSSN е създадена с цел да осигури широка обмяна на основни знания, опит и поуки за ядрената безопасност и сигурност, необходими на експертите в областта.

 

Второто споразумение бе подписано на 28 септември.

 

Двадесет и една организации (основно регулиращи органи и инженерингови организации от Европа и Централна Азия) сложиха подписите си под техническо задание, с което официално създадоха Европейска и Централно азиатска мрежа за обмен на данни в областта на ядрената безопасност – European and Central Asian Safety Network (EUCAS NETWORK).
От българска страна документът бе подписан от ръководителя на делегацията ни за конференцията ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР.

Мрежата EuCAS цели да подпомага укрепването на инфраструктурата по ядрената и радиационната безопасност в съответствие със Стандартите на МААЕ, на регионално ниво, чрез улесняване на:

Обмяната на информация, опит, експертиза и добри практики;
Координацията и развитието на дейностите, включващи изграждането на капацитет;
Сътрудничеството и постигането на общо разбиране по въпроси със специфичен интерес.

Мрежата EuCAS се стреми да придобие общ поглед върху регионалните дейности със сходни цели.
Дейностите на мрежата трябва да бъдат разработени в допълнение на инициативи, развити под егидата на МААЕ и други международни организации и асоциации.
За целта мрежата ще си сътрудничи с тези институции.

Източник: http://www.bnra.bg/bg/news/20161005

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Тежките метали и мисли за бъдещето – изводи от конференцията ТЖМТ

През октомври в руския град Обнинск, известен с това, че там е изградена първата атомна електроцентрала в света, се събраха специалисти от десетина държави...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари