ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – Как да не се допусне втори Чернобил

29.08.2016

Специалистите считат, че повторение на катастрофата е възможно, ако към ядрената енергетика се отнасят така безотговорно, както сега.

 

Честите съобщения за неизправности на атомните електроцентрали ни карат да бъдем нащрек.

Помните ли “ветрилообразните изключвания” от по-предишната зима? Тогава всичко се обясняваше с излизане от строя на един от блоковете на Запорожската АЕЦ. Аварийна ситуация имаше там и през март тази година, и преди няколко седмици.
Ядрените енергетици предупреждават: ситуацията с ядрената енергетика в Украйна е така занемарена, че е възможно да се “скъса” където е угодно и във всеки момент. Последствията ще бъдат катастрофални за нас и за Европа.

 

Металът не е от същата марка

На една от украинските АЕЦ разказваха, как се е наложило да бъде спрян един от реакторите през 2015 година. Един износен детайл е трябвало да бъде подменен. Вместо да закупят нов са го измайсторили едва ли не на колене. Използваният метал не е бил от съответната марка и при нагряване е увеличил размера си, провокирайки изхвърляне на пара.

“Запорожската централа е няколко пъти по-мощна от гръмналият 4-ти блок на ЧАЕЦ. Ако стане взрив, ударната вълна може да разруши Днепрогэс. А това означава, че тонове радиоактивна вода ще залеят крайбрежните области и ще бъдат отнесени в Черно море”, говори за мащабите на възможната катастрофа Михаил Уманец, практик от световно ниво.

Уманец заедно с колегата си Анатолий Чрнов, а също и народните депутати Андрей Деркач и Андрей Артеменко изпратиха писмо до генералния директор на МААЕ, за да му разкажат за това, какво може да очаква Украйна, ако не се прекрати саботажът от страна на „Энергоатом“.

 

Проектният срок за експлоатация на 7 от реакторите изтича

По данни на инициативната група разработила програмата за реформиране на ядрения промишлен комплекс, сега в Украйна има 15 действащи ядрени енергоблока.
През 2016 година статистиката за повредите им показва нарастване в пъти:
7 нарушения, квалифицирани по скалата INES;
14 планови изключвания от мрежата.

На 23 март стана пълно изключване на всичките работещи енергоблокове на Южно-Украинската АЕЦ.

На 30 май на Запорожската АЕЦ от шест енергоблока в работа са останали само два.

Всичко това се обяснява с това, че изтича проектният срок за експлоатация на част от реакторите. ПСЕ има само на четири енергоблока: блокове №1 и №2 на Ровненската АЕЦ – с 20 години и на 2 енергоблока на ЮУАЕЦ – с 10 години.
”За запазване на нивото на производството на електроенергия през следващите 4 години трябва такива дейности да се извършат още на 7 енергоблока – да се извършат ремонти и модернизации. Разходите за ПСЕ на всеки енергоблок възлизат средно на 300 милиона долара. Неизпълнението на програмата ще доведе до загуба на 7 GW инсталирани мощности през 2020 година, а през 2030-та ядрената енергетика на Украйна ще спре да съществува”, се казва в писмото до МААЕ

Но такива средства за изпълнение на програмата не са заложени нито в бюджета на страната, нито в бюджета на НАЭК „Энергоатом“.

Разходите за ПСЕ не са включени и в тарифите за електроенергията от АЕЦ. Така „Энергоатом“ продава електроенергията по най-ниската тарифа 38,46 грн. за 1 kWh, което е 2 пъти по-малко от електричеството произвеждано от ТЕЦ и ВЕЦ. Но даже и при такава неадекватна тарифа пазарът е длъжник на „Энергоатом“ с над 11 милиарда гривни.

Освен това, както отбелязват специалистите ръководството изкуствено завишава себестойността на произвежданата електроенергия чрез закупуване на комплектуващи и резервни части на завишени цени. Сочи се за пример – детайл който струва на производителя 75 долара се закупува през посредника за 463,3 долара за един брой.
Схемата е стара, като света, или поне – като оборудването за енергоблоковете.

 

Няма кой да отговаря

Освен това, трябва да започне строителството на нови централи, нали ПСЕ с повече от 15 години едва ли ще стане. Макар, че ръководството на „Энергоатом“ с увереност дава на енергоблоковете,който са отработили по 30 години, още и по 50 или 100 години гаранция.
Обаче да открива или закрива блоковете по законен път няма кой – почти 2 години Украйна няма главен държавен инспектор по ядрена и радиационна безопасност. Тоест никой не носи персонална отговорност за текущата безопасност. Няма кой да разрешава или забранява пускането на енергоблоковете след ремонтите, или спирането им. Всичко се крепи на различни условности.

В рамките на проекта за Обновена енергийна стратегия, приета през 2013 година, на Украйна бяха предложени реактори САNDU от Канада. Те не се нуждаят от използване на обогатен уран, употребяват природен и то наполовина по-малко. Тоест дават икономия и намаляват рисковете.
Но канадските предложения даже не бяха включени в проекта.

 

Какво става с отпадъците?

Много остро стои проблемът с управлението на ОЯГ, сочи документът.

До този момент ОЯГ се извозва в Красноярск (РФ).
За периода 1995-2015 година на РФ са преведени авансово 1,1757 милиарда долара.
Даже и да ни връщаха ценните остатъци от преработката му, ние няма къде да ги съхраняваме. Затова трябва незабавно да се изградят пристанционни хранилища за ОЯГ.

Мини-хранилище има на Запорожската АЕЦ и на други централи. Но там, въпреки правилата, често се съхраняват високоактивни отпадъци, и има опасност от изтичане на радиация.

Програмата са строителство на хранилища е разчетена до 2055 година, а разходите възлизат на 6,507 милиарда долара. Само за периода 2016-2020 година ще са необходими 737 милиона долара.

 

Изход има, остава да се стигне до него

Единственото обяснение за такова безхаберие може да бъде намерението на олигарсите да докарат атомните електроцентрали до банкрут, за да ги купят после за копейки,уверени са от инициативната група.
Същевременно Украйна не бива да се отказва от мирния атом, нали това е единственият път към енергийната независимост на страната. Отмина времето на митингите на привържениците за закриване на АЕЦ.
Сега нашите блокове имат сумарна инсталирана мощност 13, 835 GW. За последните три години (2013-2015) делът на АЕЦ в производството на електроенергия се е увеличил от 43% до 55,7%.

Инициативната група се е обърнала към МААЕ, с цел да привлече вниманието към състоянието на нещата. Обаче за отговор беше упълномощен представителят на МААЕ в Украйна.
Както не е сложно да се досетим, получи се стандартното дистанциране: “Оценката на ядрената безопасност – това е национална отговорност. МААЕ само помага на своите държави-членки да изпълнят тези задължения, разработвайки норми за безопасност, които държавите-членки могат да вземат за основа при разработването на собствени правила”.

Сега инициативната група подготвя писмо и до президента на Украйна. Очаква се то да бъде подписано от около 20 учени със световно име, които знаят, как работят ядрените комплекси от вътре и могат да предложат своето виждане за развитието на ядрената енергетика.

Такава програма вече е разработена и е готова за внедряване. Остава само да се приеме на законодателно ниво.

 

Цифрите са красноречиви

Общо задълженията на НАЭК „Энергоатом“ възлизат на 44,8 милиарда гривни. Голяма част от тях са дългове към чуждестранни кредитори и частни фирми. Сметките на НАЭК „Энергоатом“ бяха блокирани, работата парализирана, под заплаха е подготовката на АЕЦ за работа през зимата.

 

Авторите на документа

Специалистите, привлечени за разработване и реализиране на програмата са:
Михаил Уманец – специалист по експлоатация на АЕЦ. Поел е Чернобилската АЕЦ след аварията, предотвратявайки разширяване на катастрофата. Бивш заместник министър на енергетиката на Украйна.
Анатолий Чернов – специалист по въпросите за научното осигуряване на дейностите в ядрената енергетика, посредник в преговорите с производителите на реактори.
Анатолий Баталов – създател на “Бутишинския енергиен остров”, един от бившите висши ръководители на обединената енергийна система на Украйна.

 

Директен въпрос:

Разбира ли властта какво става?

На пресконференцията от 19 август Михаил Уманец подчерта:
Ако ние нищо не направим, тогава МААЕ сама ще дойде при нас – поради това, че Украйна не може да осигури безопасността на АЕЦ.

Специалистът по въпросите на науното осигуряване на ядрената енергетика Анатолий Чернов съобщи, че всичките държавни програми са без изход и нямат законова стойност:
Реално работи само програмата от 1996 година. Останалите документи, разработени от Министерския съвет представляват стратегии, доколкото да утвърждава програми за функциониране на ядрената енергетика има право само Върховната Рада (парламентът).

Експертите предлагат да се създаде ново предприятие „Укратом“, което да обедини всичките АЕЦ. Също и да се назначи на длъжността инспектор по ядрена и радиационна безопасност квалифициран специалист, който няма да участва в политическите игри.
Парите за потенциалното развитие на ядрената сфератрябва да се залагат в тарифите за електроенергията, която сега даже не покрива себестойността си.

 

Кой трябва да възглави ядрената енергетика?

Отговаряйки на журналистически въпрос Михаил Уманец каза:

Ядрена енергетика на Украйна е в криза за втори път. Първият беше в началото на 90-те години – в системата не достигаха оборотни средства. Ситуацията сега е същата, разликата е само в това, че тогава разполагахме със запас от време. Не ни висяха на шията проблеми като днешните: ПСЕ, замяна на енергоблокове и така нататък. Това е първото.
Второто. След разпада на СССР – заради върнатите в Русия бойни глави (отказ от ядреното оръжие) Украйна получи двугодишен запас от ядрено гориво за всичките си действащи енергоблокове.

И все пак оборотните средства бяха крайно необходими, за да се преживее кризата. Сега ситуацията е същата. Ще ви кажа така: ние вървяхме по много пътища, за да влязат такива пари в системата. И само един човек повече или по-малко осигури тези средства. Това бе Станислав Дяминов.
Възможно е , някой да има друго предложение – нека го съобщи. Но аз знам само него.

Източник: http://kp.ua/incidents/548630-kak-ne-dopustyt-vtoroi-chernobyl-v-atomnom-khoziaistve

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари