ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Международният център за обогатяване на уран (МЦОУ) навърши 10 години – обзор

18.07.2016

През януари 2016 година се навършиха десет години на една от най-важните инициативи на XXI век в сферата на гарантиране надеждността на доставките на ядрено гориво – инициативата за създаването на международни центрове за обогатяване на уран.

 

За разлика от много други инициативи, тази беше доведена до практическа реализация, като един такъв център беше създаден и действа и до сега.

 

Персийският инструмент

Международният център по обогатяване на уран (МЦОУ) бе създаден през 2007 година като инструмент за укрепване на надеждността на доставките на ядрено гориво. Какво е принципното му различие от другите доставчици?

Преди появяването на МЦОУ основен източник за доставки на обогатен уран на световния пазар беше самият пазар, тоест, търговските доставчици.

При производството на ядреното гориво една от най-важните и скъпи технологични операции е обогатяването на урана.
Собствениците на АЕЦ можеха да купуват услуги по обогатяването или директно, или в състава на комплексен договор за доставка на гориво – но във всеки случай, относно обогатяването им се е налагало да се договарят с търговски компании.

Но както често се случва, в пазарната идилия се намеси политиката. Против Иран бяха въведени международни санкции, свързани с ядрената му програма. В отговор Техеран задейства член IV от Договора за Неразпространение на Ядреното Оръжие (ДНЯО) и пристъпи към развръщане на собствени разделителни (обогатителни) мощности.Чисто комерсиалният подход за обогатяване се провали.

С какво беше изпълнено това? Обогатяването на уран е чувствителна технология и има двойно предназначение.
Държавата, овладяла тази технология, плътно се прибложава до прага , зад който се крие възможността за създаване на ядрено оръжие. Регионът на Близкия и Средния Изток и без това е неспокоен, последствията от приближаването на Иран към възможността за създаване на бомба биха могли окончателно да взривят ситуацията. Съответно, възниква необходимост от нови подходи.

От Москва предложиха уникална концепция, която е способна да успокои иранските ядрени енергетици и политици. В съответствие с нея, бе създаден клубът (МЦОУ), членски карти за който могат да получат само държавите. На участниците в клуба се предоставят вече не търговски, а държавни гаранции за доставките на продукция на ядрено-горивния цикъл – с други думи, всеки член на клуба ще сключи с Руската Федерация междуправителствено споразумение.

Иран, който се считаше като първи кандидат за участие в МЦОУ, в крайна сметка се отказа да влезе, считайки държавните гаранции в условията на санкциите за толкова ненадежден механизъм, както и търговските договори. Но мястото на Иран веднага започнаха да заемат други държави. Първи към МЦОУ се присъедини Казахстан, поради което получи статут на страна подписала базовото споразумение за международния център. След това влязоха Армения и Украйна. Водят се преговори и с други претенденти.

От историята с Иран международната общност си направи съответните изводи. За бъдещи подобни случай бе създаден механизъм за най-високи гаранции на доставките на ядрено гориво – горивни банки, разположени в различни държави и контролирани по един или друг начин от МААЕ. Ако някоя държава развали отношенията си с всички страни-доставчици, то за горивни материали тя може да се обърне към Международната агенция за атомна енергия.

Първата, и засега единствена, подобна банка се появи в Ангарск (Русия). Банката е създадена и функционира със средства от държавния бюджет на Руската Федерация.
Въпреки, че за банките доби популярност определението “горивни”, всъщност в ангарската банка се съхранява обогатен уранов хексафлуорид (UF6), от който клиентите на банката могат да произведат горивни таблетки според конструкцията на своите реактори.
За да бъде пълна картината трябва да уточня, че горивната банка и МЦОУ – това са различни нива за гарантиране на доставките, които не се пресичат, независимо от това, че правителството на РФ  назначи за депозитар на банката същият МЦОУ.

 

Застраховки и премии

Входният билет (членският внос) в МЦОУ е с минимална стойност. Първите участници в центъра купуваха пакета акции на цена около 100 хиляди долара. Курсът на долара към рублата от тогава нарасна – съответно, падна цената на пакета, която сега е сравнима с тази на добър автомобил.

Но главният въпрос при влизането в центъра не са парите. На първо място трябва да бъде сключено междуправителствено споразумение между държавата-кандидат и Русия.
След това държавата-кандидат трябва да избере и назначи упълномощена компания, която трябва да действа от нейно име.
И чак след това тази компания ще получи право да плати парите, да получи акциите и да започне да участва в практическата дейност на МЦОУ.

Сега стойността на продавания пакет представлява 10% от акциите. При тези условия центърът може да приеме още двама участници. След това е възможна допълнителна емисия за приемане на следващите кандидати – естествено със съгласието на всички вече действащи участници.

Ако трябва да се търси аналогия, – членската карта за центъра играе ролята на застраховка.
Държавата- акционер има право да се обърне към МЦОУ за получаване на годишния обем от обогатен уран за своите АЕЦ в случай, че нейните търговски доставчици по едни или други причини откажат да изпълнят задълженията си.

Принципно уточнение – такова право държавата ще получи, ако вследствие на обстоятелствата бъдат прекъснати доставките дори на само един от нейните доставчици!
Тоест, даже ако останалите доставчици са готови да работят както е прието, страната може да се възползва от помощта на МЦОУ. В това се състой смисълът на центъра като застрахователен механизъм.

За съжаление, проблемите с търговските доставчици на услуги по обогатяване на уран не са измислени. Достатъчно е да си спомним неотдавнашния банкрут на американската компания USEC, която експлоатира газодифузните заводи в САЩ и се канеше да построи центрофужен завод в Пайктън.
Невидимата ръка на пазара отпрати USEC на дъното, от където компанията под ново име и с много усилия се опитва да изплува.

Буреносни облаци надвисват и над друг доставчик, френската група AREVA. Много-милиардните загуби на френската ядрена енергетика принудиха Париж да обяви за предстоящата реорганизация на отрасъла, тоест тревожният звънец вече прозвуча.

Всъщност, в света останаха само двама доставчици на обогатен уран, които се чувстват уверено – европейският концерн URENCO (Великобритания-Германия-Холандия) и «Росатом».

Сега всеки собственик на АЕЦ трябва да реши за себе си, счита ли това състояние за приемливо, или все пак е по-добре да се застрахова допълнително.

Наред със застраховането, МЦОУ предоставя на членовете си допълнителни премиални възможности.

По този начин упълномощената компания, купувайки пакета акции, добива правото да делегира свой представител в борда на директорите на центъра – който по този начин да участва в ежедневната работа на МЦОУ.
Към този момент, от тази възможност са се възползвали и четирите държави-членки, включително Украйна – независимо от сложните взаимоотношения между Москва и Киев, украинската страна продължава да работи в центъра.

В центъра се извършва реална дейност. Не бива да се мисли, че центърът стои в замръзнало състояние до възникване на форс-мажорни обстоятелства.
От момента на създаването му участниците имат право ежегодно да получават през центъра определена квота за услуги по обогатяване на уран, определени обеми ЕРР.

Квотата не е прекалено голяма, защото МЦОУ и всичките бъдещи подобни центрове не могат да подменят с действията си търговския пазар.
Тяхната основна задача е благородна, те са длъжни, на първо място, да служат като застраховка, инструмент за гарантиране надеждността на доставките на ядрено гориво и, укрепвайки по този начин международния режим за неразпространение на ядреното оръжие, да работят за благото на цялата човешка цивилизация.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19