ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Димитър Ангелов – До средствата за масова информация

12.07.2016


ПРАВО НА ОТГОВОР

 

Във връзка с многократно повтаряни от независимия депутат Георги Кадиев в различни медии твърдения за „противозаконни практики в атомната централа и нагласен търг за конкретна украинска фирма”, изразявам категоричното си несъгласие с тиражиране на подобни внушения в общественото пространство. Като използвам правото си на отговор, представям хронология по коментираната от депутата и лидер на партия „Нормална държава” Георги Кадиев процедура с възложител „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

22 януари 2014 г. – с доклад от заявителя (цех „Системи за контрол и управление” в Електропроизводство – 2) е предложено възлагане на обществена поръчка с предмет „Модернизация на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 енергиен блок”;

05 март 2014 г. – с решение №4.1.23. от Протокол №4 на Съвет по икономика и финанси с председател Александър Николов, зам. изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е взето решение за стартиране на процедура на договаряне с обявление;

13 март 2014 г. – с решение №5.1.19. от Протокол №5 на Съвет на директорите (СД) на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е одобрено стартиране и провеждане на процедурата;

17 юли 2014 г. – с решение №20.4.1. от Протокол №20 на СД на АЕЦ „Козлодуй” е одобрено планиране на средствата за изпълнение на обществената поръчка;

19 септември 2014 г. – на основание решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и сключен договор за възлагане на управлението на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Димитър Костадинов Ангелов встъпва в длъжност изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

12 януари 2015 г. – с решение № ІІ.7.1. от Протокол №1 на Съвет на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД (принципал на АЕЦ „Козлодуй”) е одобрено стартирането на обществената поръчка при предложените от заявителя условия;

28 януари 2015 г. – с решение №ЗОП-Р-26 и обявление №ЗОП-О-27 е публикувано в регистър на обществените поръчки стартирането на обществена поръчка с предмет „Модернизация на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 енергиен блок”;

14 април 2015 г. – подадени са заявления от Консорциум АО „Русатом Сервис” – „Мега Ел” ЕАООД, ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, ЧАД „СНПО „Импулс”, Украйна и ПАД „НПП „Радий”, Украйна;

11 август 2015 г. – подадени са оферти от Консорциум АО „Русатом Сервис” – „Мега Ел” ЕАООД, ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, ЧАД „СНПО „Импулс”, Украйна и ПАД „НПП „Радий”, Украйна;

13 ноември 2015 г. – проведен е втори кръг преговори с ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, и ПАД „НПП „Радий”, Украйна;

13 декември 2015 г. – назначената със Заповед № АД-903 от 25.03.2014 г. комисия отваря пликове с „Предлагана цена” на допуснатите участници: ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, и ПАД „НПП „Радий”, Украйна, и са проведени преговори с тях по условията за изпълнение на поръчката;

14 декември 2015 г. – изготвен е доклад за работата на комисията, определена със Заповед № АД-903 от 25.03.2014 г.;

22 декември 2015 г. – с резолюция възложителят връща доклада на комисията за постигане на по-изгодни за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД условия;

05 януари 2016 г. – проведен е пореден кръг преговори с допуснатите участници;

11 януари 2016 г. – изготвен е втори доклад от работата на комисията;

20 януари 2016 г. – с резолюция на втория доклад от работата на назначената със Заповед № АД-903 от 25.03.2014 г. комисия, възложителят прекратява процедурата на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с установени съществени пропуски в обявените условия в процедурата, които е невъзможно да бъдат преодолени без прекратяването ú;

21 януари 2016 г. – публикувано е решение № ЗОП-Р-20 на възложителя за прекратяване на процедурата;

29 януари 2016 г. – подадена е жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от ПАД „НПП „Радий”, Украйна, срещу решение № ЗОП-20/21.01.2016 г.;

02 февруари 2016 г. – подадена е жалба пред КЗК от ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, срещу решение № ЗОП-Р-20/21.01.2016 г.;

16 март 2016 г. – издадено е решение № 167/16.03.2016 г. на КЗК, с което оставя без уважение жалбите на двамата жалбоподатели;

м. април 2016 г. – до Върховния административен съд (ВАС) са подадени жалби от ПАД „НПП „Радий”, Украйна, и от ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, срещу решение № 167 от 16.03.2016 г. на КЗК;

06 юни 2016 г. – със свое решение № 6676, ВАС отменя решение на КЗК с № 167 от 16.03.2016 г. и връща делото на Комисията за защита на конкуренцията за ново разглеждане.

Държа да подчертая, че предоставям на Вашето внимание тази информация, воден единствено и само от стремеж данните за въпросната процедура и свързаните с нея обстоятелства да бъдат максимално достоверни и коректни.

Вярвам, че Вашата многобройна аудитория ще добие ясна представа кой, кога и с какви свои действия, и то без страх и не под натиск, е взел решение за прекратяването на обсъжданата от независимия депутат Георги Кадиев процедура за възлагане на обществена поръчка в АЕЦ „Козлодуй”.

 

 

Димитър Ангелов,

Изпълнителен директор на

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Tags: , ,

One Response to Димитър Ангелов – До средствата за масова информация

 1. TSO on 12.07.2016 at 9:08

  Г-н Ангелов единствено пропуска да отбележи някои дребни, несъществени подробности като:
  1. Причината за възникналата разлика в ценовите предложения на украинската и руската фирми в светлината на рязко променената в даден момент политическа обстановка.
  2. Възможността да има и трети вариант в развитието, който се осъществява чрез разходки по съдилища и, междувременно, използване на съществуващата АКНП с ежегодно удължаване на проектния й ресурс, като процедурата се заплаща от страна на АЕЦ. Със сигурност съществува силно лоби и за такова решение.

  При избор на фирмата изпълнител с необходимите качества и опит за изпълнението на задачата работата вече щеше да е завършена, а спестените средства за преквалификация на оборудването щяха да са сравними с разликата в ценовите предложения. Щеше да има и само едно дело пред КЗК, ВАС и т.н., но там щеше да е лесно доказуемо, че Украйна и Русия вече не си сътрудничат в ядрената сфера.

  „Когато се опитваш да угодиш на всички, то рано или късно виновният ще си ти.“

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари