ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Закриване на немските АЕЦ – демонтаж или консервиране?

27.04.2016

Във ФРГ продължава процеса на отказване от ядрената енергетика. Сега, когато енергийните концерни са за пълно демонтиране на закритите АЕЦ, експертите предупреждават – по-безопасно е да се консервират.

Корпусът на реактора, тръбопроводите, парогенераторите и херметичната черупка (контейнмът) – бетонни стени с дебелина над метър със стоманена обшивка с дебелина четири сантиметра за осигуряване на защитата на персонала – хиляди тонове материали, използвани в немските атомни електроцентрали, които години наред са подлагани на въздействието на радиацията.

Според оценките на консултантската компания ADL, за пълния демонтаж на 17-те АЕЦ, намиращи се в Германия ще са необходими около две десетилетия. Тази процедура ще струва на немските данъкоплатци 18 милиарда евро (без разходите за утилизиране на ядрените отпадъци).

 

Процесът е комплексен

Цялата работа е в това, че демонтажът трябва да се извършва на няколко етапа, разказва за DW прес-секретарят на немския енергиен концерн E. on, който е собственик на седем атомни електроцентрали.

Според думите му, първоначално ОЯГ трябва да се постави във временно хранилище.Това може да се направи чак четири-пет години след извеждане на АЕЦ от експлоатация – не бива да е изважда по-рано поради високото ниво на радиацията.

За демонтажа на оборудването, което е било подложено на облъчване, ще са необходими от 10 до 15 години. След като изминат още три години може да се демонтира самото здание на атомната електроцентрала и да се завърши обработката на територията.

 

Мината “Конрад”

«Конрад» е неработеща железодобивна мина, разположена недалеч от град Залцгитер. Тя може да се превърне в постоянно хранилище за ниско и средно активни РАО. Към тях се причисляват почти всички радиоактивни материали, които трябва да бъдат извадени при демонтажа на АЕЦ, с изключение на отработилото ядрено гориво (ОЯГ).

Изборът на стария рудник е обоснован от това, че галериите му са изключително сухи, което намалява риска от попадане на радиоактивни вещества в подпочвените води.

Ако активността на изважданите при демонтажа материали се окаже под определено допустимо ниво, те се насочват направо към складовете за вторични суровини или директно за преработка.

 

 

Алтернативата – консервация за 30 години

От своя страна Йорг Шмид (Jörg Schmid) и Хенрик Паулиц (Henrik Paulitz), сътрудници на организацията “Лекари за предотвратяване на ядрената война”, с безпокойство следят плановете за демонтиране на немските АЕЦ.

Такова решение ще излезе скъпо на държавата и сериозно заплашва здравето на населението, се казва в подготвеният от експертите доклад.

Вместо това те предлагат колкото е възможно по-бързо да се извадят от АЕЦ високо-активните отпадъци, но да се оставят постройките  и  материалите в тях, които са били подложени на облъчване в по-малка степен.

Режимът на “безопасно съхраняване” предвижда консервиране на енергоблока за 30 години. През това време нивото на радиацията трябва рязко да се намали. Съгласно действащата концепция, след изтичане на този срок зданията на АЕЦ трябва да бъдат разрушени.

 

 

“Да се деактивират материалите и да се изхвърлят заразените канализационни води в реката вместо да се оставят ниско-радиоактивните материали на място и да се консервират е неразумна и невнимателна стъпка”, се казва в доклада. Впрочем, последния вариант – консервацията – политиците и енергийните концерни засега не се разглеждали сериозно, подчертават авторите на отчета.

От енергийния концерн E. on, обаче, не считат, че консервацията на АЕЦ би била по-безопасно решение, отколкото демонтажа. Освен това, като резултат биха били лишени от работа 300-400 сътрудници, добавя прес-секретарят на концерна.

 

Стомана от АЕЦ в детската стая?

“Представителите на ядрената промишленост трябва да отговорят на въпроса, демонтажът на АЕЦ необходима мярка ли е, или е просто елемент от многомилиардната индустрия”, възразява Хенрик Паулиц.

През следващите десетилетия в света ще бъдат закрити десетки АЕЦ и немските компании се надяват, че придобитият в Германия опит ще им позволи да получат нови поръчки за извършване на демонтажа.

От своя страна Паулиц и колегите му се опасяват преди всичко от възникване на заплаха за здравето на населението. Радиоактивността на до 99% от материала, извлечен при демонтажа на АЕЦ, превишава нивата, позволяващи да бъде считан за нискоактивни отпадъци, твърди Йорг Шмид. Такъв материал си остава като радиоактивен източник за дълъг период от време.

“Ние считаме, че основният проблем, свързан с демонтажа на АЕЦ е в това, че голяма част от материалите не попадат в категорията РАО. Вместо това, към тях ще се отнасят като с обикновени отпадъци и е възможно да ги преработят”, обяснява Хенрик Паулиц.

По този начин, радиоактивна стомана с ниско ниво на излъчване може да се окаже, например, в радиаторите на отоплението в детската стая. “Ние считаме това за безотговорно”, каза в заключение експертът.

Подробности за правителствените планове за закриване на германските АЕЦ: https://www.cleanenergywire.org/dossiers/challenges-germanys-nuclear-phase-out

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари