ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ТВЭЛ представи в Белград на третото EXPO-RUSSIA SERBIA – 2016 иновационна неядрена продукция

24.04.2016

На изложението бяха представени Новосибирския завод за химически концентрати и Чепецкия механичен завод.

 

 

Бяха демонстрирани четири направления на НЗХК: производство на цеолитни катализатори за нуждите на нефтения и газовия отрасъл; машиностроителния комплекс на дъщерното предприятие на завода ООО „НЗХК – Инструмент“ в частта за металообработка, литий и литиева продукция, както и материали за ядрената енергетика.Всички тези продукти демонстрират възможностите на предприятието в неядрената сфера на бизнеса.

Чепецкият механичен завод представи уникалните си възможности за производство на титан и неговите сплави. „Титановите сплави активно намират приложение в различни отрасли на промишлеността. Особените свойства на метала – неговата сила и корозивна устойчивост позволяват да се удължи експлоатационният живот на детайлите, които работят в агресивна среда“, отбеляза ръководителят на Отрасловия център по металургия към ЧМЗ Евгений Гусев. В завода се извършва пълният цикъл от производството на титана – от слитъка до готовата продукция, която се използва в съдостроенето, в авиоиндустрията, в атомната енергетика и в нефтената и газовата сфера.

През изминалата година НЗХК увеличи приходите си от реализация на неядрена продукция с 44%. По мнението на заместник генералния директор на завода за развитието на неядрения бизнес Владимир Дудкин, главните причини за успеха са усилията на ръководството да модернизира производствените мощности, да съкрати разходите, да провежда адекватна политика по отношение на ценообразуването и на пазара.

Решението на ТВЕЛ за двойното участие на НЗХК и ЧМЗ в международното изложение е продиктувано от това, че между двете предприятия от ядрено-горивния цикъл действа Споразумение за съвместно представяне на пазара на продукти с общопромишлено предназначение.

Източник: http://www.atomic-energy.ru/news/2016/04/22/65281

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари