ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» обосновава безопасността на РУ с ВВЭР на семинар на МААЕ

17.04.2016

Представители на АО ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ (влиза в машиностроителния дивизион на Росатом Атомэнергомаш) взеха участие в работата на международения семинар на МААЕ «Развитие на подходите за обосноваване безопасността на съвременните реакторни установки», който се провере в Букурещ, Румъния (project RER9/129 „Regional Workshop on The Prospective Issues of Safety Assessment of Advanced Reactor Designs„).

 

 

Семинарът беше организиран от МААЕ с участието на румънската компания CNCAN (национална компания за управление на дейностите в областта на използването на ядрената енергия).

На срещата присъстваха представители на различни държави (Русия, САЩ, Армения, България, Хърватска, Унгария, Полша, Словакия и Румъния). Руската Федерация беше представена от сътрудници на АО ОКБ „ГИДРОПРЕСС“.

В рамките на срещата са били представени доклади на организаторите (GRS) и участниците.

Водещият инженер-конструктор от ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ Максим Увакин изнесе лекции по следните теми: «История на ВВЭР: развитие на системите за безопасност от ВВЭР-1 до проекта АЭС-2006″, «Физика на ядрените реактори като основа за разбиране на задачите по анализ на безопасността», «Опитът от практическото използване на кода КОРСАР/ГП за обосноваване на безопасността на РУ ВВЭР», «Обосноваване на езопасността на АЕЦ с ВВЭР в светлината на препоръките на МААЕ: подходи, методи, примери».»

Руските представители отбелязаха високата заинтересованост на чуждестранните колеги към подходите и методите в областта на разчетното обосноваване на безопасността на РУ ВВЭР.

Учебната насоченост на такива мероприятия представлява удобен формат за обмен на знания и опит.

Чуждестранните колеги получиха информация за основните направления на развитието в областта на обосноваването на безопасността на РУ ВВЭР, а специалистите от ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ разшириха своите представи за съвременните чуждестранни изисквания в сферата на използване на ядрената енергия.

Източник: http://www.gidropress.podolsk.ru/ru/presscenter/news.php?news_cid=61&news_id=685

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари