ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Какво е ядрената енергетика (ЯЕ) за България?

12.03.2016

Предлагам ви дешифровка на предаването на  ДАРИК радио от 11 февруари 2016 година – посветено на инициатива за популяризиране на ядрената енергетика сред младите хора

УЧАСТНИЦИ:
Станислав Георгиев – Секретар на Български Атомен Форум и
Радка Иванова–Председател на Сдружение ”Жените в ядрената индустрия – България”

РАДИОВОДЕЩ: Ники Кънчев

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА :

Неправителствените организация в областта на ядрената енергетика в България – Български Атомен Форум, Българското Ядрено Дружество, Жените в ядрената индустрия, съвместно с АЕЦ „Козлодуй“ и катедра „Топло-ядрена енергетика“ към Технически Университет – София подемат инициатива за популяризиране на ядрената енергетика сред младите хора. Целта е учениците- средношколци да се запознаят с основните аспекти на българската ядрена енергетика и по този начин да се ориентират за продължаване на професионалната си подготовка във Висшите учебни заведения в България по специалности, свързани с ядрената енергетика.

 

КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА:

Цикъл от  Радиопредавания с Националното радио и Дарик радио, излъчване на реклами клипове;

Срещи с випускниците от средните училища в градове като Враца, Монтана, Видин, Велико Търново, Плевен, Козлодуй и Белене, изнасяне пред тях лекции свързани с темата;

Посещения на випускниците от тези училища в АЕЦ „Козлодуй“.

 

КАК СЕ РАЗВИВА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В СВЕТОВЕН МАЩАБ И СЪОТВЕТНО В БЪЛГАРИЯ?

С.Георгиев:По данни на МААЕ от 2014 г. 31 държави в света развиват ядрена енергетика. За тези държави и за тази година средният дял на произведената ел. енергия от АЕЦ спрямо общото електропроизводство, е около 25 процента. В световен мащаб този процент е около 15 на сто, а в България – 35 процента. Това означава, че в България над една трета от електрическата енергия се произвежда в блоковете пет и шест на АЕЦ „Козлодуй“.

Тенденцията в тези цифри е, че те се увеличават в годините- всеки може да провери това ако отвори съответните справочни данни.

И така бъдещи колеги – няма опасност да останете без работа, ако се обвържете с тази професия. Само професията на хлебаря и тази на електричаря няма да изчезнат или да се променят – всеки ден човек трябва да се храни и му трябва енергия.

 

КОИ СТРАНИ СТРОЯТ АТОМНИ ЦЕНТРАЛИ И ЗАЩО? Кои страни имат намерение да строят атомни централи ???

Р.Иванова: Към момента Европейските държави, които строят ядрени електроцентрали са Словакия(4 работещи +2 в строеж), Финландия и Франция,  Унгария. Тук не включваме страни като Украйна и Русия, които хем са в Европа географски, хем не са – политически. И двете страни са едни от най-големите поддръжници на развитието на ядрената енергетика и строят атомни централи. АЕЦ се строят в САЩ, Китай, Индия. Корея. Намерения да строят имат страни като Англия, Полша, Румъния, Турция, Иран, Египет, Бразилия, Пакистан и др. Южна Корея има 23 работещи енергийни реактора,  още 4 енергоблока са в строеж и  4 са планирани.

Според организацията за  икономическо сътрудничество и развитие последната прогноза в търсене на ел .енергия  ще се удвои към 2050 г., а населението на света да стигне 10 млрд. И с тенденция на нарастване.

Като обща тенденция може да се отбележи, че започва нова фаза в развитието на ядрената енергетика, от развитите страни засега само Германия се въздържа.

Страните, които се развиват икономически в пълна сила се обръщат към усвояването на тази технология – те просто нямат друга алтернатива в новите условия на икономическо развитие.

Т.е. в световен мащаб нуждата от ядрени специалисти ще се повишава – това е ясно и нещо като гаранционната ни професионална застраховка.

 

КОЛКО СА ЕНЕРГИЙНИТЕ МОЩНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ ВЪОБЩЕ И КАКВА Е РОЛЯТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“?

С.Георгиев: По данни на Министерството на енергетиката инсталираната мощност на генериращите мощности в България към края на 2104 г. е 11500 MW. Около 4500 MW от тях са мощностите, които осигуряват базовия товар на страната ни – това са блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ и блоковете в комплекса Марица–Изток. При положение, че пиковият товар на електро енергийната ни система през зимата се движи между 7000 и 8000 MW става ясно, че без надеждната постоянна работа на тези съоръжения е невъзможно целогодишното задоволяване на енергийните нужди на страната. Останалите мощности са също важни, тъй като те се използват за покриванe на пиковите товари на системата, но те са взаимно заменяеми и работят според своята наличност.

Р.Иванова:С други думи,   енергетиците в АЕЦ„Козлодуй“, които управляват блокове 5 и 6  са отговорни за нормалното електро подаване към един град като София или група градове, като например Пловдив, Смолян, Ямбол и няколко други по-малки. Разбирате ли каква отговорност е това – какви знания и умения трябва да притежава този специалист, каква трябва да е неговата мотивация за да върши тази ежедневна и ежесменна работа.  Човешкия фактор има голяма роля в ЯЕ.

За ЯЕ на България , т.е АЕЦ-Козлодуй трябва да споменем, че експлоатационния.срок на блоковете 5 и 6  изтича 2017 и съответно 2019 година. Ето защо през последните няколко години една от основните съпътстващи дейности  там е  работата и дейностите по удължаване срока на експлоатация т.н.ПСЕ на нашите ядрени  блокове. Голяма група специалисти работят и в тази насока.

Защо и вие да не бъдете между тези специалисти ???

 

ЗАЩО ТОГАВА СЕ СМЯТА, ЧЕ РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА Е ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОС?

С.Георгиев:Няма как да не бъде!!! Енергетика е база за развитието на всяка страна и от там идва нейната важност. Хубаво е че енергетиката е политика – това е сигурност за отрасъла, това гарантирано внимание, инвестиции, визия и планиране, регулиране на пазара и цените и т.н. Лошото понякога е че политическите решения влияят на определени решения, които могат да забавят или ускорят даден конкретен процес – примери няма да даваме, защото ще станем политици. Те политиците си ги знаят. Но важното за младите хора е тенденцията, която политиците очертаха на Срещата за изменение на климата в края на 2014 г. в Париж – без развитието на безвъглеродна енергетика бъдещето на човечеството е невъзможно, а ядрената енергетика е именно такава. Всичко е въпрос на време, когато политиците на всяка една страна в света ще стигнат до това заключение. Надяваме се това да стане и за нашите политици и то колкото е възможно по-скоро.

Така, че и то тази гледна точка перспективите пред специалистите в ядрената енергетика са по-скоро положителни.

 

БИХТЕ ЛИ НИ ДАЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРА В ЯДРЕНИЯ ОТРАСЪЛ ПО ПРИНЦИП И В ЧАСТНОСТ КАК МЛАД СПЕЦИАЛИСТ В ТАЗИ ОБЛАСТ МОЖЕ ДА НАМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ?

С.Георгиев:  Ядрената индустрия е високотехнологичен отрасъл, който обхваща широк спектър от технологични процеси и системи, подлежащи на постоянно усъвършенстване чрез внедряване на съвременни иновативни решения. От тази гледна точка отрасълът осигурява принципна възможност за професионална реализация за почти всички специалности от инженерните и природните науки. Специално за България възможностите се определят от спецификата на националната ядрена програма. Според действащите в момента Стратегия за развитие на енергетиката вече трябваше да строим два нови блока по 1000 MW. Но… всички знаем какво е състоянието на проектите като Белене или 7 блок в Козлодуй.

По същество в жизнения цикъл на ядрени енергийни блокове могат да се отделят три основни етапа от тяхното развитие – изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация заедно със съпътстващите дейности и това е за един период от повече от 100 години – това са 4 поколения специалисти. Май не познавам отрасъл от индустрията, който да дава такива перспективи. В същото време неенергийните ядрени технологии намират приложение в здравеопазването, добивната индустрия, селското стопанство. Необходимо е обаче съществено уточнение. Ядреният сектор и особено енергийната му част е с изключителна обществена значимост и в същото време, подобно на аналогични сфери като авиация, флот, въоръжени сили и т.н., притежава вътрешно присъщи потенциални рискове, които трябва да са под непрекъснат контрол. Освен всичко друго, тази технология, макар и косвено, има отношение и към военните приложения.

Р.Иванова : ЯЕ е един конгломерат за специалисти и техници, които освен основните си умения и знания в съответна област трябва да разбират и законите на ядрената физика и радиохимията. Да разбират и виждат развитието на процесите като в шаха 3 до 5 хода в перспектива. Без тази способност те са само специалисти – просто енергетик,  просто химик, просто физик, просто инженер, лекар и прочие. А трябва да бъдат ядрен енергетик, радиохимик или химик в ЯЕ, атомен физик и радиобиолог, инж по ядрена и топло енергетика (ЯТЕ). Освен необходимите знания и умения, се държи на наличието и поддържането на специфична професионална култура на работа, а в някои случаи се изисква и наличието на определени психо-физиологични характеристики. Тези обстоятелства налагат специален подход при подбора и последваща атестация на персонала.

Ще добавим и медицинската физика и лекарите в отрасъла на образната диагностика и радиологията, екологията в областта на аварийната защита, на радиационната защита, радиоактивните отпадъци (РАО).

Само хора с буден и непримирим дух и желание могат да се венчаят за тази професия – тя е много изискваща и отговорна, тежка и изтощителна, но в същото време се отблагодарява на тези, които я практикуват по възможно най-добрия начин – удовлетвореност, самочувствие, обезпеченост, сигурност.

 

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА, СПОРЕД ВАС?

С.Георгиев:Тенденцията за увеличаване дела на ядрената енергетика се диктува от стремежите и целите за намаляване на емисиите от въглероден диоксид и оттам на ефектите от глобалното затопляне. По този начин бъдещето й е насочено към преодоляване на нейния най-голям недостатък и това не е ядрената безопасност, където вече е достигнато едно много високо ниво, а радиоактивните отпадъци. Именно към тяхното драстично намаляване са насочени проектите от новите поколения. През последните няколко десетилетия огромна част от научния потенциал в ядрената енергетика е насочен и към развитието на една друга технология, а именно тази, за термоядрения синтез. От няколко години във Франция се строи първата експериментална термоядрена централа. Това е един уникален проект, в който са вложени ресурсите на редица държави от ЕС, Япония, Китай, Индия, Корея, Русия и САЩ. На този проект са възложени големи надежди и неговото бъдеще до голяма степен ще определи насоката в развитието на ядрената енергетика.

Р.Иванова: Има бъдеще и то ще бъде толкова по-близо, колкото по рано се разбере,че ЯЕ носи или осигурява  надеждност, безопасност, сигурност и е екологично чиста.

Наши бъдещи потенциални колеги, ако се съмнявате, че ще намерите реализация в българска атомна централа – не се съмнявайте, че ще се реализирате в други такива навсякъде в света – нашата професия е конвертируема и е с еднакво висока стойност навсякъде по света – даже и в България.

 

КАКВИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕ ДА РЕШАВА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА?

Р.Иванова: Те са много но си струва да отбележим два основни :

За България –

-няма неблагоприятно влияние върху околната среда

-има съществен принос в ограничаване на парниковите емисии

-спестяваме квоти за парникови газове

-не изгаря кислород

-не генерира серни и азотни окиси-които предизвикват киселинни дъждове

-спестява годишно 90 хиляди тона прах

-социални въпроси – безработицата- осигуряване на  работни места , защото чрез стартирането на ново строителство на ядрен блок, ще означава раздвижване на цялата икономическа активност в страната. – развитие на съпътстващи отрасли за осигуряване на средства, материали др. За доставки и поръчки. Ще се активират машиностроенето, инвеститорите, транспорта, хранителната индустрия, медицинското обслужване, търговията, науката, строителството и какво ли още не.

В световен мащаб:

проблема с емисиите и опазваме климата и природата на планетата Земя , т.е. проблемите с глобалното затопляне

Решаването на проблема с бедността в развиващите се страни – повече от 1/3 от населението на земята все още нямат нормално електрозахранване

Социални:

Кой млад човек не би желал да участва в осъществяването на тези планове ???

 

КАЗВАТ, ЧЕ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО ВЕЧЕ СЕ ПРИЕМА В ЕС КАТО ЗЕЛЕНА.

С.Георгиев: Много срамежливо световната общественост се опитва да възприеме този факт. За съжаление спомените от Чернобил и Фукушима все още са пресни и страхът от нови такива събития тежи.  Пример с референдума в Италия….Но според нас човечеството няма друга алтернатива и ако иска да реше проблема с глобалното затопляне ще трябва да възприема ядрената енергетика като без алтернативна. Това вече е факт в такива страни като Китай и Индия. Европа все още изчаква – както и нашата страна, но лично на мене ми се струва, че един ден ще си платим данък „чакане“.  Просто друг изход няма – аз виждам енергетиката след 30-50 години като -  покриване на базовите товари с ядрена енергетика и останалата част от ел. товари с възобновяеми генериращи мощности – каквито и да са те.

И ако някой от младите ни колеги, които сега ни слушат се съмнява в това, да вземе да опита и да дойде при нас – той точно ще разбере дали сме прави с прогнозите си или не. Нашите чаши винаги са били наполовина пълни !!!

Звуковия файл на предаването ще намерите на: http://darikradio.bg/zasto-e-nuzno-da-se-razviva-adrenata-energetika.html

Tags: , , , ,

3 Responses to Какво е ядрената енергетика (ЯЕ) за България?

 1. Момчил on 13.03.2016 at 9:58

  Нивото на преподаване на ядрените специалности в България е господ да пази България и въпреки, че има частични възможности да се намери работа в страната или в (за) чужбина, катери дете не са конкурентно способни

 2. Петър Пенчев on 16.03.2016 at 19:12

  Без коментар бих оставил изкривяването на цялата истина – явно добре платена кампания. Защо няма диспут, познай от един път :)

  Но когато ‘жените’ премълчават

  колко бъдещи поколения
  ще имат наследството не само да носят товара от произведените РАО от днешните 2-3 поколения ядреници(за едните си заплати),
  но и (… да не дава господ …) риск да станат жертва на късния радиационен ефект ?

 3. Красимир Христов on 16.03.2016 at 22:40

  Грешите господин Пенчев,
  Вече пета година AtomInfo Bg е верен на принципа, заложен в програмната декларация „За сайта“ – В него няма и няма да има платени раздели.
  Запомнете това и не ме бъркайте с някого от вашите „зелени“ приятели.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19