ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


БАН – Физичен модел на деградационни процеси в електронното оборудване на АЕЦ „Козлодуй”, лекция на академик Ангел Попов

27.01.2016

Общоакадемическият семинар „Актуални проблеми на науката” ще проведе поредната си сбирка на 27 януари 2016 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1).

На сбирката акад. Ангел С. Попов ще изнесе лекция на тема: „Физичен модел на деградационни процеси в електронното оборудване на АЕЦ „Козлодуй”.

Вратите са отворени за всички, които се интересуват от проблема.

Кратко резюме на лекцията

„Създаден е комплексен модел на деградация в елементната база на електронното оборудване на АЕЦ „Козлодуй”, анализирайки бавни дифузионни процеси в три основни групи прибори и материали: полупроводникови елементи, елктроконтакторни системи и диелектрични материали.

В първата група са включени бариерни структури като диоди, транзистори и интегрални схеми, във втората – електроприбори с механични и металургични контакти, а в третата – различни изолационни материали.

Като основни причини за деградация на критичните параметри на изследваните образци се приемат: температура, радиационен фон, ток, напрежение и околна среда. Под тяхно въздействие в полупроводниковите прибори възникват шунтиращи канали в бариерните области, образувани от дифузия на остатъчни примеси с малък ковалентен радиус.

В електроконтакторните системи настъпват декомпозиционни процеси в металните сплави на контактните пъпки, които променят микротвърдостта им и контактното съпротивление.

В третата група е възможна смяна на поляризационен процес, създаване на условия за двойна инжекция и паразитна дифузия на свободни въглеродни атоми.

Тези явления се регистрират чрез специални методики, създадени от нас и се представят като графични зависимости от времето на експлоатация.

Компилацията на последните дава възможност за определяне на ресурсното време на електронното оборудване за управление и контрол на технологичните процеси.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари