ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Китай – темповете на растеж на консумацията на енергия са най-ниските за последните 17 години

05.01.2016

Китай завършва 2015 година с най-ниския растеж на потреблението на електроенергия за последните 17 години. Според предварителните изчисления, годишният обем на използването на енергийни ресурси възлиза през тази година на 4,3 милиарда тона условно гориво във въглищен еквивалент (в.е.), като ръстът от 0,9% е на най-ниското ниво от 1998 година, съобщи началникът на Държавното управление по въпросите на енергетиката Нур Бекри, предаде информационната агенция “Синхуа”.

Според направената в края на годината равносметка на национално съвещание от ръководителя на енергийното ведомство– годишният обем на потреблението на електроенергия се е увеличил с 0,5%; сумарният обем на произведената енергия е спаднал с 0,5% до 3,58 милиарда тона в.е.; инсталираните мощности на електроцентралите са достигнали до 1470 GW при ръст от 7,5%.

Вносът на енергоносители е достигнал 700 милиона тона в.е., от които нефт – 330 милиона тона, природен газ – 60 милиарда кубически метра.

За това, че се извършат позитивни изменения в структурата на енергийното потребление, свидетелства нарастването на дела на неизкопаемите горива (с 0,8 процентни пункта до 12%) и едновременното намаляване на дела на въглищата, който според резултатите от 2015 година представлява 64,4% с намаляване от 1,7 процентни пункта спрямо миналата година, констатира Нур Бекри.

Чиновникът подробно се спря на извършеното за развитие на екологично чистите източници на енергия. Той отбеляза успехите в развитието на ядрената енергетика: общата мощност на енергоблоковете, въведени в експлоатация през 2015 година е 8,2 GW, aса издадени за изграждане на още 8,8 GWнови мощности. По този начин сега в Китай са в експлоатация ядрени енергоблокове с обща мощност 25,5 GW, а мощността на изгражданите или получили вече разрешение за строителство възлиза на 32,03 GW. Това е най-високият показател в света.

Инсталираните мощности на ВЕЦ, ВяЕЦ и слънчевите електроцентрали, от своя страна, представлява 320 , 120 и 43 GW, съответно.

Като приоритети за 2016 година Нур Бекри посочи по-нататъшното усъвършенстване на структурата на енергийното потребление, задържане на общия обем, нарастването на потенциала на енергоснабдяването и подобряване на енергийната ефективност.

През 2016 година енергийното ведомство разчита да увеличи дела на неизкопаемите горива енергийния баланс до 13,2%, а делът на въглищата да бъде намален до ниво под 62,6%, като същевременно се увеличи делът на природния газ до 6,2%.

Наред с това общият обем на използваните първични енергийни ресурси трябва да остане под 4,36 милиарда тона въглищен еквивалент, електроенергията – 5,7 трилиона kWh, въглищата – 3,96 милиарда тона, нефт и газ – 550 милиона тона и 205 милиарда m3 .

Планира се през 2016 година да бъдат произведени енергоносители – 3,6 милиарда тона в.е., включително 3,7 милиарда тона въглища, 220 милиона тона нефт, 140 милиарда m3природен газ (включително шистов и рудничен). Обемът на произведената електроенергия от неизкопаеми източници се предвижда да достигне до 1,7 трилиона kWh.

Източник: http://vk.com/energo_public?w=wall-52335707_6815

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари