ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Асамблеята на донорите на МФ „Козлодуй” одобри новите проекти по извеждане от експлоатация

05.12.2015

Договорени са допълнителни около 30 млн. евро, включително за трудовите възнаграждения за ангажираните в  процеса по извеждане от експлоатация за следващите две години.

 

 

На 3 декември 2015 г. в Лондон се проведе сесия на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй” (МФК). Българската делегация за участие във форума бе оглавена от зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и в състава й бяха изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) – Дилян Петров, експерти от Предприятието, от Министерство на енергетиката и АЕЦ „Козлодуй”.

В работата на Асамблеята се включиха представители на Европейската комисия (ЕК), която осъществява мониторинг на изразходването на средствата от европейските донори, и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която администрира финансирането.

По време на заседанията беше отчетен напредъкът на дейностите по извеждане от експлоатация за последното шестмесечие на тази година и бяха представени проектите, които се предвиждат за осъществяване в следващи периоди.

В резултат на оценката на напредъка в дейностите по извеждане Асамблеята одобри подписването на нови финансови споразумения (грантове), които ще подпомогнат реализацията на програмата за безопасно извеждане от експлоатация на спрените ядрени блокове в АЕЦ  „Козлодуй”.  Друго важно споразумение, одобрено в Лондон, осигурява подкрепа по отношение на човешките ресурси – заплатите на специалистите, ангажирани с процеса по извеждане, в периода 2016-2017 години. Донорите дадоха съгласие и за продължаване на работата на международната консултантска група по управление на проектите за следващите три години. Финансирането по тези два гранта възлиза на около 30 млн. евро.

        „Донорската асамблея одобри нашите предложения за финансиране, тъй като вече неведнъж доказваме възможности и ресурс за оптимално и прозрачно управление на проектите, по които получаваме европейски средства в полза на безопасното извеждане на спрените блокове. Лично аз съм изключително удовлетворен, че успяхме да защитим заплатите на работещите в специализираното ни поделение по извеждане – в противен случай българската държава трябваше да поеме издръжката на хората, които се занимават с една толкова важна дейност – управлението на радиоактивните отпадъци от производството на ядрена енергия.”, коментира резултатите от Асамблеята Дилян Петров.

Форумът в Лондон бе предшестван от предварителна подготовка и проверка, проведени по време на заседания на Мониторинговия комитет на МФК и Комитета за подпомагане на извеждането от експлоатация към ЕК. Срещите се състояха на 26 и 27 ноември в седалището на Генерална дирекция „Енергетика” в Люксембург, където представители на ДП РАО и ЕБВР докладваха реализацията на проектите по извеждане, финансирани с европейска помощ, и представиха Програмата за работа по извеждане от експлоатация за 2016 година.

 

За справка

Международен фонд „Козлодуй” (МФК) е създаден с Рамковото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Р България, подписано на 15.06.2001 г. и ратифицирано със Закон, обнародван в ДВ бр. 38 от 12.04.2002 г. Администратор на средствата на МФК е ЕБВР (Банката), а управление на усвояването им от българска страна се осъществява от Министерство на енергетиката (МЕ), в рамките на компетентност.

МФК е създаден с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕК по Специална програма ФАР за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове на АЕЦ „Козлодуй” чрез финансиране и съфинансиране на подготовката и изпълнението на проекти.

В съответствие с Правилата на МФК и Рамковото споразумение, Банката, в качеството й на Администратор на фонда, предоставя средства за финансиране или съфинансиране изпълнението на отделни проекти, след тяхното одобрение от Асамблеята на донорите (контрибуторите), в която решаващ глас има Европейската комисия, в качеството си на основен донор на МФК.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари