ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


САЩ – NRC със забележки към горивото на „Westinghouse“

21.02.2012

 

 

   Комисията по ядрено регулиране (NRC) на САЩ е отправила искане за информация (Request for Information, RFI) до експлоатиращите компании на 11 енергоблока, използващи гориво производство на „Westinghouse“.

  Според прессъобщението на комисията, изисква се от експлоатиращите организации да направят анализ на влиянието на облъчването на горивото върху физическите му свойства при определени постулирани (предварително-допустими) аварийни ситуации.

   Вниманието на комисията е привлечено от ефекта, известен като деградация на термичната проводимост на топлоотделящите елементи под действие на облъчването (thermal conductivity degradation).

   При висока дълбочина на изгаряне топлопроводимостта на горивото намалява, което задължително трябва да бъде отчетено при разчетите за поведението му при тежки аварии.

   NRC не е сигурна, че изменението на топлопроводимостта в процеса на изгаряне на ЯГ е било адекватно отчетено в компютърните модели, разработени от компанията „Westinghouse“.

 Изискванията на NRC са за допустима максимална температура 2200°F (1200°C) на тръбичките на топлоотделящите елементи. След превишаването и топлоотделящият елемент може да бъде повреден.

   Топлопроводимостта е включена в изчисленията, моделиращи измененията на температурата. Такава грешка може да доведе до понижаване на разчетните стойности на максималните температури.

   Грешка в разчетите по-голяма от 50°F (10°C) ще бъде призната за значителна при изчисляването на максималната температура на тръбичките на топлоотделящите елементи в най-лошия от постулираните сценарии на авария със загуба на топлоносител (LOCA), се казва в прессъобщението.

  “NRC объра внимание на ядрения отрасъл за проблема още през 2009 година. „Westinghouse“ трябва да направи повече за отчитане на ефекта на деградация на топлопроводимостта в своите горивни кодове”, – счита американският регулатор.

  През декември 2011 година „Westinghouse“ е информирала NRC – направеният анализ показва, че коректното отчитане на деградацията на топлопроводимостта може да доведе до повишаване на разчетните стойности на максималните температури с повече от 100°F (38°C) при най-лошия сценарии за LOCA за реакторите с топлоносител вода под налягане (PWR).

   В отговор комисията е излязла с информационно съобщение с предупреждение към отрасъла за възможно превишаване на допустимите 2200°F (1200°C).

  Освен 11-те блока, от които се иска информация свързана с проблема, още 23 ще получат копие от искането с напомняне за задължението им да отстранят възникналия проблем.

  Отговорите от 11-те блока се очаква да пристигнат в комисията до 19 март. Ако получената информация не е задоволителна, на пределите за нормална експлоатация могат да бъдат наложени ограничения – например намаляване на мощността на блоковете.

Източник: AtomInfo.Ru

21.02.2012

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари