ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Китай се стреми към лидерство в световната ядрена енергетика

04.11.2015

Китай планира през 2030 година да изпревари Съединените Щати по броя на действащите ядрени енергоблокове.

Плановете на КНР

Информация за това се появи тези дни в тайванския вестник „China Times“, принадлежащ на местния олигарх Цай Энг Менг (Tsai Eng-meng), който се счита за настроен про-пекински.

Същевременно без да се позовава на „China Times“ същото се твърди и в деловият японски вестник „Nikkei“.

Съгласно двете издания, през XIII петилетка (2016-2020 година) в Китай ще бъдат вложени 500 милиарда юана (около 79 милиарда долара) за изграждане на нови ядрени енергоблокове.

Темповете на въвеждане на ядрените мощности ще бъдат от шест до осем блока в година. Общата мощност на действащите АЕЦ в края на XIII петилетка трябва да достигне 58 GW.

Към 2030 година Китай, според двата вестника, трябва да изпревари САЩ и да излезе на първо място по броя на действащите ядрени енергоблокове.

Сега в САЩ действат 99 блока. Но в Китай през 2030 година в експлоатация трябва да бъдат 110 енергоблока.

Формално петилетният план за 2016-2020 година трябва да бъде утвърден през пролетта на 2016 година на всекитайското събрание на народните представители (ВСНП).

От общо 2987 депутата, 2157 са представени от сегашното ръководство на комунистическата партия на Китай (КПК), а останалите са издигнати от Единния фронт – политическо обединение , ръководено от КПК.

Текущо състояние

Сега в Китай според базата данни PRIS действат 28 ядрени енергоблока, включително демонстрационният бърз реактор CEFR, и се строят още 24 блока.

Според данните, обявени по време на 59-та генерална конференция на МААЕ от представителите на корпорацията CNNC позоваваща се на данни от китайския съвет по електроенергия, сумарната мощност на ядрения парк на КНР през 2014 година е била 19,88 GW, а произведената електроенергия от АЕЦ е била 126,2 TWh.

Забележка – Теза данни малко се различават от тези в базата данни PRIS на МААЕ.

Според инсталираните мощности ядрената енергетика на Китай през 2014 година е заемала пето място (1,4%) в енергийния сектор, отстъпвайки на ТЕЦ, ВЕЦ, ВяЕЦ и слънчевите електроцентрали.

Според обема на генерациите китайският атом е заел през 2014 година четвърто място (2,3%), отстъпвайки, в частност, на вятърната енергетика (2,8%). Основна част от електропроизводството през 2014 година заемат ТЕЦ (над 75%).

За да се осигури рязко нарастване на дела на ядрената енергетика на властите в Китай ще се наложи да разрешат реализирането на спрените или замразените след Фукушима проекти, но и да сеспре забраната за изграждане на АЕЦ в отдалечени от крайбрежието региони. Тази забрана може да бъде премахната още през XIII петилетка.

Коментари

Първите коментари на експертите по обнародваните отб външни източници планове на Китай за XIII петилетка и до 2030 година са различни.

Например, заместник-директорът на китайското сдружение за енергийни изследвания Чжу Дади (Zhou Dadi) счита плановете за реални и изпълними.

“След десетилетия на развитие Китай създаде водеща технология и получи ценен опит в изграждането на АЕЦ”, – твърди експертът.

Според него, властите в КНР ще направят избор в полза на ядрената енергетика предвид необходимостта да се намалят емисиите от парникови газове и да се задоволят растящите потребности на страната от електроенергия, я също и да се намали зависимостта от вноса на нефт и газ.

Финансовият коментатор Лян Хаймин (Liang Haiming), от своя страна, счита посочените инвестиции за силно занижени. Той е уверен, че в действителност ще трябва да се изразходват примерно около 2 пъти по-големи суми.

Между другото, на преминалата през миналата седмица голяма енергийна изложба в Шанхай ядрените компании останаха в сянка, както, впрочем, и болшинството от другите водещи генерации в КНР.

Про тяхното отсъствие на челните места в изложбата се изкачи маргиналният за Китай сектор на био-енергетиката, а един от главните лозунги стана повишаването на енергийната ефективност и осигуряване на надеждна и ефективна работа на електрическите мрежи.

Остава открит въпросът за реакторните технологии, на базата на които Китай има намерение да предприеме рязък скок в ядрения сектор.

Както заявиха в хода на 59-та генерална конференция на МААЕ представителите на CNNC, към този момент те имат разрешение от властите за изграждане общо на четири блока с реактори HPR-1000, като един от тях вече се строи.

Те добавиха, все пак, че блоковете с HPR-1000 са включени сред основните приоритети при подготовката на задачите в сектора на ядрената енергетика при подготовката на XIII петилетен план.

Неопределени остават перспективите на проекта CAP-1400 – китайският вариант на технологията AP-1000.

По време на сесията на генералната конференция на МААЕ разработчиците на CAP-1400 потвърдиха, че са успели да изпълнят изискванията на Пекин за участието на китайските производители в проекта – въпреки това уточниха, че ситуацията изглежда различно за делът като стойност и физически обеми.

Същевременно те отказаха да коментират – какво количество енергоблокове с CAP-1400, е възможно да бъдат построени в Китай.

Б.Р. – Тази статия публикувам с любезното съгласие на автора Александр Уваров, главен редактор на електронното издание AtomInfo.Ru.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари