ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Сработване на аварийна защита на реактора по време на изпитвания на турбогенератора на 6-и блок – съобщение на АЯР

26.10.2015

архивна снимка – МЗ 5-ти блок – от ляво на дясно: възбудител, турбогенератор, турбина

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Дата: 21.10.2015 г.

Час: 15:55

Наименование на събитието: Сработване на аварийна защита на реактора по време на изпитвания на турбогенератора на 6-и блок

Кратко описание:

Шести блок е в процес на предпускови изпитвания след планов годишен ремонт. При мощност на реактора 40% от номиналната се изпълнява програма за изпитвания на турбогенератора след извършената подмяна на статора на генератора. В 15:34 ч. изпълнението на програмата е прекратено. Затворени са стопорните клапани на турбината и е започнато намаляване на мощността на реактора. В процеса на намаляване на мощността едно от четирите устройства, които отвеждат парата към кондензатора на турбината (БРУ-К) не затваря напълно. Понижава се налягането във втори контур. Мощността на реактора е намалена автоматично до 2% от номиналната. В 15:55 ч. понижаването на налягането във втори контур води до автоматично задействане на аварийната защита на реактора. Реакторът е приведен в подкритично състояние. Действието на автоматиката е в съответствие с проектните алгоритми.

Няма нарушаване на експлоатационните предели и условия. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка на територията на централата.

Назначена е комисия за анализ на събитието.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0
Без значимост за безопасността

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Tags: , ,

8 Responses to Сработване на аварийна защита на реактора по време на изпитвания на турбогенератора на 6-и блок – съобщение на АЯР

 1. Петър Пенчев on 29.10.2015 at 19:37

  АЕЦ „Козлодуй“ осъди недоволните от липсата на ОВОС за удължаване работата на 5-ти и 6-ти блокове с 20 години

  да заплатят адвокатско възнаграждение 30 000 лв., а са искали 36 000.

  Това дело го спечелиха с ЛЪЖАТА, че нямало да се увеличат радиоактивните отпадъци – като че ли ще ги ядат ядрениците. СРАМОТА!

  http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/12a962d94e502843c2257eeb0045ad43?OpenDocument

 2. TSO on 29.10.2015 at 21:14

  Уважаеми Г-н Пенчев,
  отклонили сте се от принципа на баланса полза-нужда-риск. Естествено, че всеки ядрен енергиен блок изразходва ядрено гориво, което се превръща в отработено ядрено гориво. Същото подлежи на вторична преработка и има непреработваем и неоползотворяем ядрен отпадък, който по правилата на ЕС трябва да се върне в ЕС. Има и обширно изложение по темата от Евродепутатa, Г-н Уручев, в този сайт. Пред петчленния състав заложете на тезата, че ползата е за други, рискът е за всички, нуждата – съмнителна. Обосновете го с числови данни. Ако те са на Ваша страна, то ще спечелите. Ако не успявате да докажете, че ползата е за избрани, а разходите от всички, то значи не сте прав и следва да заплатите направените от другата страна разходи.

  Там експортна ориентираност, цена на електроенергията, цена на ядреното гориво, цена на връщането на ОЯТ … цена за съхраняване на непреработваемите отпадъци, за наличието на които вие сам заявихте, че разполагате с документи и т.н. Лежерно сте подходили в случая и сте разчитали на емоцията.

 3. TSO on 30.10.2015 at 23:59

  А за кмета на Козлодуй, който вече не е и кмет, съвсем правилно е оттеглил жалбата си. Той се мотивираше с повишена заболеваемост и т.н. Абсолютно недоказуемо. Нормативната база в България е уредена по следния начин:
  1. Безвредна радиация няма.
  2. Радиационното въздействие върху човешкия организъм е безпрагово.
  3. Въздействията се делят на детерминистични и стохастични.
  4. Детерминистичните са тези, при които със сигурност ще има негативно влияние върху всички в зоната на въздействие. Измеряемо е чрез гама фона.
  5. За определен индивид е възможно при ниски нива на дозите, които дават детерминистичен ефект да се получи сериозно въздействие от поглъщане на гореща частица. Това само като пример. Всички концепции не третират този факт като заплаха или като необходимост да бъде контролиран. Кметът на Козлодуй щеше да загуби което и да е дело при такава постановка и се отказа своевременно.
  6. Липсата на ОВОС, която атакувате, може да се разглежда като липса на оценка на ползите при каквото и да е въздействие върху околната среда.
  7. Докажете липсата на полза при неизменен риск.
  8. Нивото на риск е било приемливо при проектирането 30 години назад. Приемливата търпимост спада постоянно…

 4. Петър Пенчев on 31.10.2015 at 21:19

  Уважаеми TSO, дължа мои отговори:

  1. Както уважаемият тук г-н Сергей Смирнов, соча документ(че не е моя ‘емоция’).
  На стр. 31/171 от папка 3, глава 4.7.2 РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ на доклада по ОВОС за 7-ми блок, експертите са написали:
  „…критични за дългосрочната безопасност при погребване на РАО се приемат радионуклидите 3H, I4C, 36Cl, 55Fe, 59Ni, 60Co, 63Ni, 79Se, 90Sr, 99Tc, 126Sn, 129I, 134Cs, 135Cs, 137Cs, 152Eu, 235U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 241Am, 242Cm“, т.е. при погребване.
  Моят ‘принос’ бе допълване с посочване на периодите на полуразпад – и оттам се получиха тези 704 млн. години за един от горните радионуклиди, или за 10-кратния му разпад – 7 млрд.

  2. Лека ненасоченост е цитирането от Вас на въпросната жалба на г-н Румен Маноев – не в тази жалба до ВАС той говори за заболеваемостта, а при друг случай той бе цитирал ВАС този факт от другото дело, дето стопирах повърхностното погребване в НХРАО. Но нали г-н Маноев е бил и съдия, затова уважава констатациите на Съда, а аз го бях подал тогава в моята жалба – но отново се обосновавах с точен цитат на експертите по ОВОС.
  За да се убедите, ето жалбата относно 5-6 блокове – как да не уважавам бившия кмет, когато е така точен в оценката си:
  http://s8.postimg.org/3pzxvu98l/5_6_jalba_R_Manoev_1.jpg
  http://s13.postimg.org/5narwpqk7/5_6_jalba_R_Manoev_2.jpg

  3. „Ползи-риск-вреди“ в случая не е за счетоводителски сметки, с молива може да се изкара и 2 и 200.
  Тук само ще Ви напомня за един доклад на г-жа Донка Бенова, тогава шеф на Института по радиобиология, в който тя анализираше ‘късния радиационен ефект’(а не бакалски сметки) и че за него липсват събрани наблюдения – заради този доклад уважаваната като експерт бе уволнена.
  Иначе един мой колега с когото работех в една стая в Научен институт преди години, днес е признат професор по такива финансови обосновки, ми признава: „В зависимост от хонорара е и доказателството…“ :)
  Усмихвам се на Вашето „Кой какво и на кого плаща, си е негово решение.“ Е, затова за АЕЦ“Козлодуй“ и думичка няма в парламентарния доклад на ‘един Симеонов’, уж е за енергетиката в цялост.

  Моето верую е принципа за т.нар. ‘устойчиво развитие’ – днешната лакомия на ядрениците не е оправдана, заради грижата от това чревоугодничество да не бъде оставена като наследство за поколенията. Затова е моят протест – има ли друга индустрия която да не се грижи за боклука си, а да го ‘харизва’ на държавата?!

  • TSO on 31.10.2015 at 22:18

   Ще отговоря кратко. Вече цял свят е обърнал ядрената енергетика на бакалия. Китай казва, че разбира напълно уроците от фукушимската трагедия, но пък е изостанал от света заради забавянето на ядрената си програма. Като направят 100 инсталирани гигавата и ще мислят за проблемите с ОЯГ и т.н. Германия пък казва, че не вижда финансов смисъл в повишения риск. Бизнесът се опитваше да го намери, но им удариха „данък ядрено гориво“ и те самите признаха, че се губи финансовата ефективност и ще спират. Австрия е готова да дава малко, но редовно, за да е отпор на ядрениците. Но пък си държи IAEA на своя територия и не дава и дума да се каже за преместване в друга държава. Франция си кара без емоции. Кралството дотира строителството и ако не излезе 2017 от ЕС ще има големи проблеми с незаконна държавна помощ. Унгария сюрпризира Росатом с изискванията „да купуваме и строим по европейски“. Турция постоянно иска да капе за да дава да се строи.

   Като резултат – всичко е бакалска сметка. Или се включвате в схемата на смятането и печелите за каузата си или няма на кого да се сърдите, че внасяте само хипотези без обосновка, които дори не могат да минат за „обосновани предположения“. Докажете, че начинанието ПСЕ + 104% е необходимо да бъде прегледано през призмата на риска и потенциална вреда срещу полза, което може да стане в доклада за ОВОС и всеки ще се съгласи с Вас. Имате всички основи да подходите по този начин. Кеф ви разходи за ОЯГ, кеф ви разходи за ПСЕ, кеф ви приходи към хазната спрямо разходи за извеждане от експлоатация сега или след 10, 20 или 30 години. Сметнете какви разходи бяха направени за блок 3 и 4 и дали поне тях са си изработили. Аз лично не съм го смятал. Не съм заинтересована страна.

   • Петър Пенчев on 31.10.2015 at 23:47

    Да, интересни доводи. :)

Тема на седмицата

Тежките метали и мисли за бъдещето – изводи от конференцията ТЖМТ

През октомври в руския град Обнинск, известен с това, че там е изградена първата атомна електроцентрала в света, се събраха специалисти от десетина държави...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари